​ยืนยงผ่านยุคสมัย! โรงงานผลิตอิฐจีนโบราณ

0
495

ชมภาพที่ถูกบันทึกไว้ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2017 ของบรรดาคนงานที่อยู่ระหว่างผลิตอิฐที่ใช้สำหรับสร้างสถาปัตยกรรมแบบจีนโบราณ ในโรงงานผลิตอิฐ ย่านฉู่อัน เมืองเริ่นชิว  มณฑลเหอเป่ย ทางตอนเหนือของประเทศจีน โรงงานแห่งนี้สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชิง (ค.ศ. 1644-1911) และยังคงรักษากรรมวิธีการผลิตอิฐโบราณจีนแบบดั้งเดิมมาจนถึงทุกวันนี้