Modern Cancer Hospital Guangzhou พบสมาคมผู้สื่อข่าวฯ

0
247

คณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็งสมัยใหม่ (Modern Cancer. Hospital Guangzhou) ที่กว่างโจว ประเทศจีน (ซึ่งไม่ใช่โรงพยาบาลที่มีปัญหาเรื่องการฝังแร่) ได้เข้าพบนายกสมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน และ เลขาธิการฯ เพื่อแสดงจุดยืนการรักษามะเร็งด้วยมาตรฐานการแพทย์ระดับนานาชาติ พร้อมทั้งกล่าวถึงนโยบายอี้ไต้ อี้ลู่ เส้นทางสายไหมใหม่ในด้านความเกี่ยวข้องและการเชื่อมโยงเดินทางกันในการรักษาพยาบาล