Form D by DPU Pop up shop

0
271

บรรยากาศกิจกรรม Form D by DPU Pop up shop ช๊อปรับซัมเมอร์ กับสินค้าที่ผลิตโดยนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ที่ CentralPlaza WestGate เมื่อวันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน ที่ผ่านมา โดยกิจกรรมนี้ เป็นกิจกรรมออกร้านขายผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ และ การแสดงแฟชั่นโชว์ โดยงานนี้เป็นการเปิดประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยได้รับความสนับสนุนจากผู้สนับสนุนอาทิ  CentralPlaza WestGate ,SCG และ SCB