เจียงจินจวิน ศิลปินเอกจากจีนแสดงผลงานและสอนนักศึกษาไทยวาดภาพพู่กันจีน

0
279

เมื่อวันที่ 14 มีนาคมที่ผ่านมา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้จัดงาน Art & Design Week ซึ่งถือเป็นงานแสดงผลงานทางศิลปะหลากหลายรูปแบบและมีกิจกรรมเชิงปฏิบัติการสอนทักษะด้านศิลปะมากมาย โดยในงานได้มีไฮไลท์คือ กิจกรรมสอนวาดภาพสไตล์จีน โดยได้รับความร่วมมือจาก สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล และ มหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน ในการเรียนเชิญ รศ.เจียงจินจวิน ศิลปินและอาจารย์ที่มีชื่อเสียงมาก จาก คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน มาเป็นวิทยากรหลักและแสดงทักษะการวาดภาพประกอบดนตรี กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างเครือข่ายทางศิลปะทั้งในและต่างประเทศ ให้มาร่วมเผยแพร่ความรู้ และสอนนักศึกษาให้เรียนรู้การวาดภาพสไตล์จีน ภายในงานยังมีศิลปินแห่งชาติของไทย (สาขาทัศนศิลป์) คือ ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี และ อ.ศราวุธ ดวงจำปา มาร่วมแสดงผลงาน และไ้ด้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการสถาบันฮั่นปั้นประจำประเทศไทยมาร่วมเป็นประธานกับอธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ในงานพิธีเปิดที่เป็นการสาธิตวิธีการวาดรูปสไตล์จีนประกอบเพลงบรรเลงไทย-จีน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณธกร อุไรรัตน์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงานว่า “เวิร์คช็อปของศิลปิน Art Collaboration ครั้งที่ 3 นี้มีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างเครือข่ายระดับนานาชาติของผู้ประกอบวิชาชีพ และ วิชาการด้านศิลปะ ได้เรียนเชิญผู้มีความรู้ความสามารถมากมายมาร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานเพื่อแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมระหว่างประเทศ โดยในปีนี้เราได้ร่วมกับสถาบันขงจื่อสายไหมทางทะเลเชิญศิลปินวาดภาพจากจีนระดับปรมาจารย์มาจากเมืองเทียนจิน ท่านเป็นหนึ่งในศิลปินที่มีผลงานแสดงในมหาศาลาประชาชน ท่านกรุณามากในการมาให้ความรู้กับนักศึกษาไทยหลายร้อยคน ในหลายกิจกรรม”

นายเอกรัตน์ จันทร์รัฐิติกาล ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล (ฝ่ายไทย) กล่าวว่า “สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล นอกจากจะมีภารกิจด้านการเรียนการสอนภาษาจีนแล้ว จุดเด่นของเราที่ต่างจากสถาบันขงจื่ออื่น คือ กิจกรรมด้านวัฒนธรรมของเรานั้นมีความเป็นเอกลักษณ์ ไม่ว่าจะเป็น การร่วมมือกับหน่วยงาน คณะ ตลอดจนวิทยาลัยต่างๆในการสร้างสรรกิจกรรมที่แปลกใหม่ ซึ่งที่ผ่านมาเราได้จัดการประกวดภาพถ่ายในหัวข้อหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง , ประกวดหนังสั้นในหัวข้อคุณธรรมขงจื่อ และครั้งนี้ ด้วยการสนับสนุนจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และมหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน เราได้ถ่ายทอดวัฒนธรรมการวาดภาพแบบจีนถ่ายทอดไปสู่คนไทย ทำให้ศิลปินไทยได้มีโอกาสนำการวาดภาพแบบจีนไปใช้กับงานของตัวเอง แต่สิ่งที่สำคัญกว่าการวาดภาพ คือ จิตรกรไทยและจิตรกรจีนได้มีโอกาสมาทำความรู้จักและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกัน สร้างความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน(民心相通)สอดคล้องกับนโยบายหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางของจีน”

รศ.เจียงจินจวิน ศิลปินเอกจากมหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน ได้กล่าวในพิธีปิดงานว่า “กิจกรรมครั้งนี้ได้ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การที่ศิลปินไทยได้มีโอกาสผสมผสมผสานทักษะของตนเองและทักษะของการวาดภาพแบบจีนเข้าไป จนเกิดแรงบันดาลใจสร้างสรรค์ผลงานที่มีความแปลกใหม่ นับเป็นก้าวย่างที่สำคัญในด้านการเชื่อมเส้นทางสายไหมทางศิลปะระหว่างประเทศ”