พิธีเปิดตัวหนังสือ คำสำคัญเพื่อเข้าใจประเทศจีน

0
467

สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน ร่วมเป็นหน่วยงานเจ้าภาพ ในการจัดพิธีเปิดตัวหนังสือ “คำสำคัญเพื่อเข้าใจประเทศจีน ฉบับหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” และ สัมมนาคลังสมองระดับสูงจีน-ไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ

จัดโดยนิตยสาร China Report สำนักงานประจำกรุงเทพฯ และ ศูนย์วิจัยหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางไทย-จีน

(14 มี.ค.) ที่โรงแรมแชงกรี-ลา  นายชัยวัฒน์ วนิชวัฒนะ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน ร่วมงานพิธีเปิดตัวหนังสือ “คำสำคัญเพื่อเข้าใจประเทศจีน ฉบับหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” และเสวนาคลังสมองระดับสูงจีน-ไทย  จัดโดยกรมกิจการจัดพิมพ์และจำหน่ายหนังสือภาษาต่างประเทศแห่งประเทศจีน (CIPG – China International Publishing Group) ,สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย, สถาบันวิจัยประเทศจีนและโลกร่วมสมัย ,นิตยสาร CHINA REPORT , สนง.คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และสมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน  โดยมีผู้เข้าร่วมงานเปิดตัวหนังสือ และเวทีเสวนาฯ ทั้งจากประเทศไทยและจีนกว่า 150 คน ได้แก่ ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วย รมว.วัฒนธรรม ,นายหยาง ซิน อัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย , พล.อ.สุรสิทธิ์ ถนัดทาง ผอ.ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน สนง.คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ,นายเฉิน เต๋อไห่ เลขาธิการศูนย์จีน-อาเซียน ,มาดามเฉิน ฉือ รองหัวหน้ากองบรรณาธิการและผอ.นิตยสาร CHINA REPORT , และนายหยาง ผิง รองผอ.สถาบันวิจัยประเทศจีนและโลกร่วมสมัย เลขาธิการสถาบันวิจัยการแปลแห่งประเทศจีน ฯลฯ

รวมไปถึงผู้แทนในวงการสื่อมวลชนและผู้เชี่ยวชาญด้านไทย-จีน ที่ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเสวนาคลังสมองฯ อาทิ รศ.ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี รองคณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (นิด้า) ,อาจารย์กอบกิจ ประดิษฐผลพานิช คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ,นายเอกรัตน์ จันทร์รัฐิติกาล ผอ.สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล (ฝ่ายไทย) ,ศ.ดร.สืออันปิง รองคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ ม.ชิงหัว ,ดร.หวัง หลิงกุ้ย นักวิจัย รองประธาน คณะกรรมการบริหาร และเลขาธิการคลังสมองยุทธศาสตร์โลกแห่งชาติ สภาวิทยาศาสตร์สังคมจีน ,ดร.ซ่ง จื้อหยง นักวิจัยและ ผอ.สถาบันเอเชีย-แอฟริกาศึกษา สถาบันเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์จีน ,นายภูวนารถ ณ สงขลา อุปนายกสมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน

ต่อด้วยการเสวนาหัวข้อ บทบาทคลังสมองในการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างจีนกับอาเซียน

ผู้ร่วมเสวนา – พลเอกสุรสิทธิ์ ถนัดทาง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน – ศ.สวูหงกัง คณบดีคณะท่องเที่ยว ม.ซุนยัดเซ็น ศ.สืออันปิง รองคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ ม.ชิงหัว – ดร.หวังหลิงกุ้ย เลขาธิการคลังสมองยุทธศาสตร์โลก สภาวิทยาศาสตร์สังคมจีน – อ.เอกรัตน์ จันทร์รัฐิติกาล ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล (ฝ่ายไทย) -อ.กอบกิจ ประดิษฐผลพานิช คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์

ในส่วนของหนังสือ “คำสำคัญเพื่อเข้าใจประเทศจีน ฉบับหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” มุ่งหวังจะทำให้เข้าใจประเทศจีน เข้าใจนโยบายหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง และเข้าใจเจตจำนงของจีนในการดำเนินนโยบายหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางเพื่อเชื่อมโยงกับทั่วโลก นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับแนวคิดสังคมนิยมอัตลักษณ์ของนายสี จิ้นผิง ผู้นำจีน ถ่ายทอดออกมาในรูปแบบ “คำสำคัญ” ที่จะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดที่ทำให้เกิดการริเริ่  มนโยบายหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางได้อย่างถ่องแท้  และได้แปลเป็นภาษาต่างประเทศแล้ว 15 ภาษา คือ ภาษาไทย,อังกฤษ ,ฝรั่งเศส,รัสเซีย,สเปน ,อาหรับ ,เยอรมัน ,โปรตุเกส ,อิตาลี ,ญี่ปุ่น ,เกาหลี ,เวียดนาม ,อินโดนีเซีย ,ตุรกี และคาซัคสถาน เตรียมจำหน่ายในร้านหนังสือ 353 แห่งทั่วประเทศไทย