การพัฒนาเขตอ่าวใหญ่กวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า: ยุทธศาสตร์แห่งชาติที่วางแผนและขับเคลื่อนโดย‘สี จิ้นผิง’ ตอนที่ 2

0
5

การพัฒนาเขตอ่าวใหญ่กวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า: ยุทธศาสตร์แห่งชาติที่วางแผนและขับเคลื่อนโดย‘สี จิ้นผิง’(ตอนที่ 2) 

เขตอ่าวใหญ่กวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า(Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area)ประกอบด้วยเขตบริหารพิเศษฮ่องกง  เขตบริหารพิเศษมาเก๊า และ 9เมืองในมณฑลกวางตุ้งได้แก่ กวางโจว, เซินเจิ้น, จูไห่ ,ฝอซาน, ฮุ่ยโจว, ตงก่วน ,จงซาน, เจียงเหมิน, และจ้าวชิ่ง  มีพื้นที่รวม 56,000 ตารางกิโลเมตรและมีประชากรรวมกว่า 80 ล้านคน เป็นหนึ่งในภูมิภาคที่เปิดกว้างและมีพลังชีวิตทางเศรษฐกิจมากที่สุดของจีน ปี  2020 ภูมิภาคแห่งนี้สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยรวมเกิน 11 ล้านล้านหยวน มีบทบาทเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการพัฒนาโดยรวมของประเทศ 

การขับเคลื่อนการพัฒนาเขตอ่าวใหญ่กวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า เป็นการวางนโยบายครั้งสำคัญโดยคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่มีประธานาธิบดีสี จิ้นผิงเป็นแกนกลาง และเป็นยุทธศาสตร์แห่งชาติที่สี จิ้นผิงริเริ่ม วางแผนและขับเคลื่อนด้วยตัวเอง เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ ปี 2019คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์และคณะรัฐมนตรีจีนได้ประกาศ “โครงร่างแผนพัฒนาเขตอ่าวใหญ่กวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า”  โดยกำหนดให้เขตอ่าวใหญ่ไม่เพียงแต่จะต้องสร้างให้เป็นศูนย์รวมเมืองระดับโลกที่เปี่ยมด้วยชีวิตชีวา ศูนย์กลางนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างประเทศ เสาค้ำที่สำคัญแห่งการสร้างสรรค์ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” และ เขตสาธิตความร่วมมือเชิงลึกระหว่างแผ่นดินใหญ่กับฮ่องกงและมาเก๊าเท่านั้น หากยังต้องพัฒนาให้เป็นพื้นที่ “วงจรชีวิตคุณภาพสูง” ที่น่าอยู่ น่าเที่ยวและเหมาะแก่การประกอบธุรกิจ และกลายเป็นต้นแบบแห่งการพัฒนาที่มีคุณภาพสูงอีกด้วย โดยถือฮ่องกง มาเก๊า กวางโจว และเซินเจิ้น ซึ่งเป็นสี่เมืองศูนย์กลางเป็นเครื่องยนต์หลักในการพัฒนาภูมิภาคแห่งนี้

หาทุกคนร่วมแรงร่วมใจก็สามารถเกิดพลังอันยิ่งใหญ่

การสร้างสรรค์เขตอ่าวใหญ่กวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊าเป็นโอกาสใหม่ที่สำคัญสำหรับทั้งสามแห่ง การสร้างสรรค์ภายใต้เงื่อนไข “หนึ่งประเทศ สองระบบ สามพื้นที่ภาษีศุลกากร และสามสกุลเงิน” ถือเป็นการคลำทางที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์ของการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาค

กุญแจสำคัญในการสร้างสรรค์เขตอ่าวใหญ่ คือ การสร้างนวัตกรรม เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน ปี 2018 ขณะประธานาธิบดีจีนสี จิ้นผิงพบปะกับคณะผู้แทนที่มาเยือนซึ่งประกอบด้วยบุคคลแวดวงต่างๆ ของฮ่องกงและมาเก๊าเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปีแห่งการปฏิรูปและการเปิดประเทศ เขาได้ให้คำชี้แนะเกี่ยวการสร้างสรรค์เขตอ่าวใหญ่ว่าต้องกล้าบุกเบิกกล้าทดลอง ต้องเปิดหนทางใหม่ให้ได้

กวางตุ้งถือการพัฒนาเขตอ่าวใหญ่เป็นโอกาสและภารกิจที่ยิ่งใหญ่ในการปฏิรูปและการเปิดประเทศ ได้ทุ่มเทอย่างเต็มที่ในการสร้างสรรค์โดยโครงการสำคัญหลายโครงการได้รับการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม ปี 2021 หลังจากดำเนินการก่อสร้างติดต่อกันเป็นเวลา 27 ชั่วโมง การจัดวางและเชื่อมต่อข้อต่อท่อ E13 ของอุโมงค์ใต้น้ำของสะพานยาวเชื่อมเมืองเซินเจิ้น-จงซานได้เสร็จสิ้นลง ปัจจุบันการก่อสร้างอุโมงค์ใต้น้ำเกือบครึ่งหนึ่งเสร็จสมบูรณ์แล้ว กลุ่มบริษัทการคมนาคมมณฑลกวางตุ้งจำกัดระบุว่า การก่อสร้างโครงการกำลังมีความคืบหน้าอย่างคงเส้นคงวา ในด้านวิศวกรรมสะพาน ฐานรากเสาเข็มและแพลตฟอร์มแบริ่งของสะพานหลักเสร็จสมบูรณ์แล้ว ในด้านวิศวกรรมเกาะเทียมและอุโมงค์นั้น ก็กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างทั้งด้านตะวันออกและตะวันตกอย่างเป็นระเบียบ สะพานยาวเชื่อมเซินเจิ้น-จงซานเป็นอีกหนึ่งซุปเปอร์โครงการในเขตอ่าวใหญ่กวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า โดยมีความยาวรวมประมาณ 24 กิโลเมตร ซึ่งส่วนอุโมงค์ใต้น้ำมีความยาวประมาณ 5 กิโลเมตร

การปฏิรูปด้านระบบและกลไกที่สำคัญจำนวนหนึ่งกำลังได้รับกาผลักดันอย่างต่อเนื่อง เมื่อเดือนตุลาคม ปี 2020 เมืองเซินเจิ้นเริ่มดำเนินการทดลองการปฏิรูปที่ครอบคลุม ในบัญชีรายการปฏิรูปชุดแรก40 ประการนั้นมากกว่าครึ่งได้บรรลุผลสำเร็จแล้ว  นับถึงเดือนกรกฎาคมของปีนี้ เมืองกวางโจวได้ดำเนินการตามนโยบายกเว้นวีซ่าสำหรับกรณีแวะผ่านแดนเพื่อเปลี่ยนเครื่องภายในเวลา 144 ชั่วโมงในสนามบินไป่หยุน และได้บรรลุการดำเนินพิธีการทางศุลกากรตลอด 24 ชั่วโมงสำหรับสินค้านำเข้าและส่งออกที่ด่านหนานซา หวงผู่ และจุดผ่านแดนอื่นๆ

“ในฐานะแนวหน้าของการปฏิรูปและการเปิดประเทศ กวางตุ้งถือการพัฒนาเขตความร่วมมือสองแห่งเป็นเครื่องมือเชิงยุทธศาสตร์ในการตอบสนองสถานการณ์โดยรวมของ หนึ่งประเทศ สองระบบเป็นแพลตฟอร์มเชิงยุทธศาสตร์ในการผลักดันสถานการณ์โดยรวมของการลงลึกดำเนินการปฏิรูอย่างรอบด้าน และเป็นเสาค้ำเชิงยุทธศาสตร์ในการรับใช้โครงสร้างใหม่แห่งการพัฒนา” เฉิน กว่างฮัน หัวหน้าผู้เชี่ยวชาญสถาบันวิจัยการพัฒนากวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊าแห่งมหาวิทยาลัยจงซานกล่าว

เขตความร่วมมือเชิงลึกกวางตุ้ง-มาเก๊าแห่งเหิงฉินได้รับการดำเนินการอย่างทั่วด้านแล้ว นิคมอุตสาหกรรมความร่วมมือกวางตุ้ง-มาเก๊า, แพลตฟอร์มการก่อร่างสร้างตัวสำหรับเยาวชนมาเก๊าแห่งเหิงฉิน, เขตสาธิตความร่วมมือทางการเงินข้ามแดนกวางตุ้ง-มาเก๊าและอื่นๆ บนที่ดินผืนนี้ซึ่งมีเนื้อที่รวมประมาณ 106 ตารางกิโลเมตร มีแพลตฟอร์มใหม่อันหลากหลายกำลังได้รับการเร่งพัฒนา จนถึงปัจจุบัน เขตเหิงฉินได้บ่มเพาะโครงการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ด้วยนวัตกรรมจากมาเก๊ามากกว่า 600 โครงการ ได้ร่วมสร้างฐานสาธิตการผลิต การศึกษาและการวิจัยค้นคว้ากับมหาวิทยาลัยมาเก๊าและมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาเก๊า โดยห้องปฏิบัติการสำคัญระดับชาติทั้งสี่แห่งของมาเก๊าต่างก็ได้ก่อตั้งสาขาในเหิงฉินแล้ว

นายเฮ่อีเฉิง ผู้ว่าการเขตบริหารพิเศษมาเก๊ากล่าวในคำแถลงนโยบายปีงบประมาณ 2021 ต่อสภานิติบัญญัติแห่งเขตบริหารพิเศษมาเก๊าว่า ตามการวางแผนของรัฐบาลกลาง มาเก๊าจะทุ่มเทปฏิบัติงานตามแผนงานความร่วมมือในระดับลึกให้ดี และสร้างเขตความร่วมมือเชิงนวัตกรรมที่ผสมผสานความได้เปรียบของ “สองระบบ” เชื่อมต่อกับกฎสากลในระดับสูง ส่งเสริมให้เศรษฐกิจมาเก๊ามีความหลากหลายอย่างเหมาะสม และตอบสนองการเปิดประเทศแห่งชาติด้วยแนวคิดเปิดกว้างและสร้างสรรค์

เมื่อวันที่ 17 กันยายน ปี 2021 องค์การบริหารเขตความร่วมมือเชิงลึกกวางตุ้ง-มาเก๊าแห่งเหินฉินได้ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ เขตความร่วมมือเชิงลึกกวางตุ้ง-มาเก๊าได้เข้าสู่ขั้นตอนใหม่ที่ดำเนินการอย่างรอบด้านและเร่งความเร็วในการขับเคลื่อน

ฮ่องกงกำลังมีความก้าวหน้าอย่างมากในการหลอมรวมเข้ากับเขตอ่าวใหญ่กวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า นางแครี่ แลม ผู้ว่าการเขตบริหารพิเศษฮ่องกงได้มีข้อเสนอในคำแถลงนโยบายบริหารฉบับที่ 5 ต่อสภานิติบัญญัติแห่งเขตบริหารพิเศษเมื่อวันที่ 6 ตุลาคมปีนี้ว่า จะปฏิบัติตาม “กลยุทธการพัฒนาภาคเหนือฮ่องกงเพื่อพัฒนาตอนเหนือของฮ่องกงให้เป็นพื้นที่ที่เปี่ยมด้วยชีวิตชีวา และจะสร้างโครงสร้างแห่งการพัฒนา สองเมืองสามวงแหวน” เพื่อส่งเสริมความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างเซินเจิ้นกับฮ่องกง

“สองเมือง” คือฮ่องกงและเซินเจิ้น ส่วน สามวงแหวน นั้น นับจากตะวันตกไปทางตะวันออก ได้แก่ วงแหวนพัฒนาอ่าวเซินเจิ้นอย่างมีคุณภาพสูง วงแหวนเชื่อมต่อฮ่องกง-เซินเจิ้นอย่างใกล้ชิด และวงแหวนพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยว การดูแลสุขภาพ ความบันเทิงและระบบนิเวศแห่งอ่าวต้าเผิง-พื้นที่ทะเลยิ่นโจว เหลียง ไห่หมิง นักเศรษฐศาสตร์ฮ่องกงและผู้อำนวยการสถาบันวิจัยจื้อกู่ซือลู่ (China Silk Road iValley Research Institute) กล่าวว่า “นี่แสดงให้เห็นถึงสัญญาณอันทรงพลังว่าฮ่องกงกำลังหลอมรวมเข้ากับการพัฒนาโดยรวมของประเทศชาติ

แปลเรียบเรียงโดย ภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางแห่งประเทศจีน(CMG)