บทวิเคราะห์: สร้างความสัมพันธ์หุ้นส่วนคุณภาพสูงเพื่อยุคใหม่แห่งการพัฒนาของโลก

0
1

บทวิเคราะห์: สร้างความสัมพันธ์หุ้นส่วนคุณภาพสูงเพื่อยุคใหม่แห่งการพัฒนาของโลก

ค.ศ. 2022 จีนเป็นประธานหมุนเวียนกลุ่มประเทศบริกส์ โดยชูประเด็นว่า “สร้างความสัมพันธ์หุ้นส่วนคุณภาพสูง เพื่อยุคใหม่แห่งการพัฒนาของโลก” และมุ่งเน้นความสัมพันธ์หุ้นส่วนแบบรอบด้าน แน่นแฟ้น มุ่งสู่ความเป็นจริง และจุนเจือระหว่างกลุ่มประเทศบริกส์ เพื่อพัฒนาโลกให้เข้มแข็ง สีเขียว และไม่เป็นพิษเป็นภัย

ด้วยการพัฒนาเป็นเวลา 16 ปี กลไกความร่วมมือของกลุ่มประเทศบริกส์ถือการพบปะระหว่างผู้นำ 5 ประเทศสมาชิกเป็นการชี้นำ และถือการประชุมผู้แทนระดับสูงด้านกิจการความปลอดภัย การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และการประชุมระดับรัฐมนตรีอื่น ๆ เป็นการเสริม ดำเนินความร่วมมือหลายระดับ โดยขับเคลื่อนจาก 3 ด้าน ได้แก่ การเมืองกับความปลอดภัย เศรษฐกิจการค้าการคลังการเงิน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนทางมนุษยศาสตร์ เพื่อให้กลไกนี้เป็นเวทีสำคัญของตลาดที่เกิดใหม่และบรรดาประเทศกำลังพัฒนาในการสร้างความเข้มแข็ง และดำเนินความร่วมมือแบบอำนวยประโยชน์แก่กัน

5 ประเทศสมาชิกบริกส์ถือเป็นตัวแทนของเอเชีย ยุโรป ลาตินอเมริกา และแอฟริการวม 4 ทวีป จึงมีลักษณะความเป็นตัวแทนในวงกว้าง นอกจากนี้ 5 ประเทศนี้มีทรัพยากรธรรมชาติและรูปแบบการพัฒนาที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น บราซิลเป็นประเทศที่มีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศมากเป็นอันดับหนึ่งของทวีปลาตินอเมริกา

นอกจากเศรษฐกิจด้านการเกษตรแล้ว อุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมบริการของบราซิลก็เจริญรุ่งเรืองโดยเฉพาะบราซิลยังมีความเหนือกว่าด้านวัตถุดิบ ปริมาณการสำรองเหล็ก ทองแดง นิกเกิล แมงกานีส และอะลูมิเนียมของบราซิลสูงที่สุดในโลก อินเดียเป็นประเทศที่มีแรงงานคุณภาพสูง โดยมีความเหนือกว่าด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์และการผลิตยา นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ของอินเดียมีบริษัทจดทะเบียนถึง 6,000 แห่ง แอฟริกาใต้เป็นประเทศเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2 ของทวีปแอฟริกา การคลัง กฎหมาย สารสนเทศ พลังงาน และการคมนาคมของแอฟริกาใต้ต่างค่อนข้างพัฒนา ปริมาณการผลิตทองคำและเพชรของแอฟริกาใต้อยู่ในอันดับแรกของโลกทั้งคู่ ส่วนจีนเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน ปัจจุบัน เป็นประเทศเศรษฐกิจใหญ่อันดับ 2 ของโลก และดึงดูดทุนต่างชาติมากที่สุดในโลก

หลายปีมานี้ จีนผลักดันความร่วมมือระหว่างกลุ่มประเทศบริกส์ให้กว้างขวางและลงลึกยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น ฐานการสร้างนวัตกรรมเพื่อความสัมพันธ์หุ้นส่วนของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งใหม่แห่งบริกส์ที่ตั้งอยู่ในเมืองเซี่ยเหมิน มณฑลฝูเจี้ยนของจีน ได้จัดการอบรมด้านบุคลากรคิดเป็น 120,000 คน/ครั้งแก่ 28 ประเทศ และดำเนินโครงการต่าง ๆ เกี่ยวกับบริกส์จำนวนกว่า 100 โครงการ นอกจากนี้ ธนาคารเพื่อการพัฒนาใหม่แห่งบริกส์ที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่นครเซี่ยงไฮ้ของจีนนั้นได้ดำเนินความร่วมมือแบบพหุภาคีกับสถาบันการเงินต่าง ๆ โดยให้การสนับสนุนทางเงินทุนต่อโครงการบริกส์จำนวนกว่า 80 โครงการ มูลค่าทะลุ 31,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในจำนวนนี้รวมถึงการให้เงินทุนสนับสนุนมูลค่า 6,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ 5,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐแก่อินเดียและบราซิลตามลำดับ เพื่อให้สองประเทศนี้พัฒนาสาธารณสุข พัฒนาเมือง พัฒนาทรัพยากรน้ำ และพัฒนาพลังงานสะอาด อีกทั้งยังปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนสองประเทศนี้ให้ดีขึ้น นอกจากนี้ ธนาคารเพื่อการพัฒนาใหม่แห่งบริกส์ยังปล่อยเงินกู้ 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อใช้ในการต้านโควิด-19 โดยเฉพาะ

ตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นมา จีนในฐานะประธานหมุนเวียนของบริกส์ ได้ร่วมมือกับประเทศสมาชิกอื่น ๆ ของบริกส์ ผ่านข้อริเริ่มเพื่อการค้า การลงทุนและการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งบริกส์ ได้จัดทำเค้าโครงความสัมพันธ์หุ้นส่วนด้านเศรษฐกิจดิจิทัลของบริกส์ ได้ลงนามในยุทธศาสตร์ความร่วมมือเพื่อความปลอดภัยด้านธัญญาหาร จัดตั้งกลไกความร่วมมือด้านการบินอวกาศแห่งบริกส์ และจัดตั้งสหพันธ์อาชีวศึกษาแห่งบริกส์ เป็นต้น เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีน ระบุว่า ครึ่งหลังปีนี้จีนมีแผนจะจัดการประชุมและกิจกรรมต่าง ๆ จำนวนกว่า 80 ครั้ง โดยเกาะติดประเด็นการสร้างความสัมพันธ์หุ้นส่วนคุณภาพสูงเพื่อยุคใหม่แห่งการพัฒนาของโลก

เขียนโดย โจว ซวี่ ภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีน (CMG)