นักวิทยาศาสตร์จีนค้นพบยีนสำคัญที่ช่วยเพิ่มผลผลิตข้าวโพดและข้าวเจ้า

0
1

นักวิทยาศาสตร์จีนค้นพบยีนสำคัญที่ช่วยเพิ่มผลผลิตข้าวโพดและข้าวเจ้า
.
เมื่อไม่นานนี้ วารสาร “ไซเอินซ์” (Science) ได้ตีพิมพ์ผลการวิจัยร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จีนและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หัวจงที่ได้ค้นพบยีนที่สำคัญตัวหนึ่งในข้าวโพดและข้าวเจ้า โดยคาดว่าเมื่อผ่านการตัดแต่งและปรับปรุงแล้ว อาจช่วยให้ข้าวโพดและข้าวเจ้ามีผลผลิตเพิ่มขึ้นประมาณ 10% และ 8% ตามลำดับ
.
เมื่อประมาณหนึ่งหมื่นปีก่อน มนุษย์เริ่มเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ ข้าวโพด ข้าวเจ้าและข้าวสาลี เป็นพืชที่มนุษย์ประสบความสำเร็จในการเพาะปลูกมากที่สุดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งได้ให้พลังงานมากกว่า 50% แก่มนุษยชาติทั่วโลก
.
เหยียน เจิ้ยนปิน ศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หัวจงกล่าวว่า นักวิจัยได้ค้นพบยีน KRN2 จากข้าวโพดในธรรมชาติ เมื่อนำยีนตัวนี้มาตัดแต่งแล้ว ก็จะทำให้ฝักข้าวโพดมีแถวเมล็ดข้าวโพดเพิ่มขึ้น 2 แถวเท่ากับว่า ต้นข้าวโพดหนึ่งต้นจะมีเมล็ดข้าวโพดเพิ่มขึ้น 40 เม็ด หากในพื้นที่หนึ่ง “หมู่” หรือประมาณ 0.067 เฮกตาร์ สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ 400 กิโลกรัมแล้ว เมื่อปรับปรุงพันธุกรรม ก็จะเพิ่มผลผลิตขึ้นอีก 40 กิโลกรัม นอกจากนี้ ทีมวิจัยยังได้พบโฮโมโลกัสยีนหรือยีนที่เหมือนกันและอยู่ด้วยกัน ชื่อว่า OsKRN2 จากจีโนมของข้าวอีกด้วย
.
ขณะนี้ ทีมวิจัยกำลังขยายขอบเขตการศึกษาทดลองกันอยู่ โดยทดลองนำยีนตัวดังกล่าวไปอยู่ในสภาพแวดล้อมการเพาะปลูกอื่น ๆ เพื่อเร่งการนำยีนตัวนี้ไปใช้ให้หลากหลายยิ่งขึ้น
.
คลิปจาก China Media Group