เชิญร่วมสัมมนา “Thailand 4.0 ยุทธศาสตร์เชื่อมต่อ Belt And Road” วันที่ 4 ส.ค.นี้

0
435

สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน เตรียมจัดสัมมนาใหญ่ประจำปี ภายใต้หัวข้อ “Thailand 4.0 ยุทธศาสตร์เชื่อมต่อ Belt And Road” โดยจัดขึ้นวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 12.00 – 16.30 น. ณ ห้องซาลอน B โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ 

ทั้งนี้ ปัจจุบันสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ดำเนินการผลักดันนโยบาย Belt And Road หรือเส้นทางสายไหมยุคใหม่ ซึ่งเป็นโครงการเชื่อมต่อเศรษฐกิจระดับโลก ที่บรรดาประเทศต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่อยู่ในแนวเส้นทาง ล้วนให้ความสำคัญ ในขณะที่ประเทศไทย ก็ได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 เพื่อยกระดับการเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจไทยครั้งสำคัญ

สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน โดยนายชัยวัฒน์ วนิชวัฒนะ นายกสมาคมฯ ได้มองปรากฏการณ์ยุทธศาสตร์ของทั้ง 2 ประเทศด้วยความสนใจ เนื่องจากถือเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญของทั้ง 2 ประเทศ และในอนาคตยังจะต้องมีการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ทั้งสองเข้าด้วยกัน ซึ่งประเทศไทยนั้นถือเป็นประเทศศูนย์กลางของอาเซียน ที่เป็นจุดเชื่อมต่อกับโครงการ Belt And Road ที่ประเทศจีนให้ความสำคัญ ดังนั้น การสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องของยุทธศาตร์สำคัญของทั้งจีนและไทย จึงถือเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องมีการดำเนินการอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง สมาคมฯ จึงกำหนดจัดสัมมนาหัวข้อ Thailand 4.0 ยุทธศาสตร์เชื่อมต่อ Belt And Road” ขึ้น เพื่อจุดประกายการเชื่อมต่อทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่กำลังจะมาถึงในไม่ช้า

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สอบถามรายละเอียด หรือสำรองที่นั่ง โทร. 086-056-6676, 02-530-7295, 02-530-9559 ต่อ 504 E-mail: [email protected] หรือ Facebook: สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน