หอการค้าไทย-จีน มอบเงินสมทบทุนมูลนิธิพระดาบส

0
1

หอการค้าไทย-จีน มอบเงินสมทบทุนมูลนิธิพระดาบส
.
เพื่อเพิ่มโอกาสแก่เยาวชนและผู้ด้อยโอกาส เข้ารับการฝึกทักษะวิชาชีพ
.
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 นายณรงค์ศักดิ์ พุทธพรมงคล ประธานกรรมการหอการค้าไทย-จีน มอบเงินสมทบทุนมูลนิธิพระดาบส จำนวน 3 ล้านบาท โดยมี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี และประธานคณะกรรมการมูลนิธิพระดาบส ให้เกียรติรับมอบ
.
นายณรงค์ศักดิ์ กล่าวว่า หอการค้าไทย-จีน  ก่อตั้งมายาวนาน และครบรอบ 113 ปีของการสถาปนาในปี 2566 นี้  นอกจากมีบทบาทเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ ทางเศรษฐกิจ/การค้า/การลงทุน และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีนแล้ว หอการค้าไทย-จีน ยังมีบทบาทหน้าที่  ที่สำคัญอีกประการหนึ่งที่สืบทอดเจตนารมย์จากรุ่นสู่รุ่น คือ การช่วยเหลือสังคมและสนับสนุนด้านการศึกษา อีกด้วย ถึงแม้ว่าการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อพัฒนาทักษะของบุคคลากรด้านต่างๆก็ตาม  แต่การที่เยาวชนและผู้ด้อยโอกาส   ได้รับโอกาสในการฝึกทักษะวิชาชีพ  เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้จริง และฝึกทักษะชีวิตเพื่อให้สามารถดำรงตน ได้อย่างเหมาะสม ก็เป็นวางรากฐานทักษะของเยาวชนและผู้ด้อยโอกาสเหล่านั้น ให้สามารถต่อยอดและก้าวสู่บุคคลากรที่มีคุณภาพของประเทศชาติต่อไป
.
ในโอกาสนี้  หอการค้าไทย-จีน  มีความยินดีมอบเงินสนับสนุน “มูลนิธิพระดาบส” จำนวน 3 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนพระดาบส ให้มีความเจริญก้าวหน้า เพื่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ สืบต่อไป
.
พลเอกสุรยุทธ์  จุลานนท์  ประธานองคมนตรี และประธานคณะกรรมการมูลนิธิพระดาบส กล่าวขอบคุณ หอการค้าไทย-จีน ที่ได้ร่วมมือร่วมใจช่วยเหลือสังคมให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น และ กล่าวเสริมว่า โรงเรียนพระดาบส ปัจจุบันเปิดสอน 2 แห่ง คือ ที่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ และ ที่ จ.ยะลา  มีเยาวชนและผู้ด้อยโอกาส 200 คน เข้ารับการฝึกทักษะวิชาชีพ  นอกจากนี้ ยังมีโรงเรียนลูกพระดาบส เปิดการฝึกทักษะเพิ่มเติมเฉพาะทาง เป็นเวลา 1 สัปดาห์ เช่น ด้านการเกษตร ช่างไม้ ช่างปูน ช่างเหล็ก
.
สำหรับคณะกรรมการหอการค้าไทย-จีน เข้าร่วมพิธีมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิพระดาบส ในวันนี้ ประกอบด้วย นายณรงค์ศักดิ์ พุทธพรมงคล ประธาน และรองประธาน 3 คน คือ นายสงวน ชื่นพาณิชยกุล, นายสินชัย งามวงศ์มาศ, นายสมเกียรติ เหล่าทวีสุข รวมทั้งรองเลขาธิการ 4 คน คือ นายสรสินธุ ไตรจักรภพ, นายประสงค์ เอาฬาร, นายอุดม สุขสุดประเสริฐ, นายกิตติพงศ์ พุทธพรมงคล และ นายสมัย กวักเพฑูรย์ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน