ตีความ ปธน.สี จิ้นผิงสนับสนุนการพัฒนาของเศรษฐกิจภาคเอกชนของจีน

0
0

วันที่ 6 มีนาคม นายสี จิ้นผิง ผู้นำสูงสุดของจีนได้ไปเยี่ยมสมาชิกของสมาคมการสร้างประชาธิปไตยแห่งชาติของจีน และสหพันธ์อุตสาหกรรมและการพาณิชย์แห่งชาติจีนที่กำลังเข้าร่วมการประชุมประจำปีของสภาปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีนที่กรุงปักกิ่ง สมาชิกสภาปรึกษาการเมืองจากสององค์กรนี้ ส่วนใหญ่เป็นผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการทางด้านเศรษฐกิจและนักธุรกิจภาคเอกชน สี จิ้นผิงสนับสนุนบริษัทเอกชนเพิ่มความมั่นใจและพัฒนาอย่างกล้าหาญ เพื่อให้เศรษฐกิจภาคเอกชนพัฒนาอย่างดีและมีคุณภาพ ทำไมสี จิ้นผิงจึงให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจเอกชนและบริษัทเอกชนมากขนาดนี้?

สาเหตุที่สี จิ้นผิงไปเยี่ยมสมาชิกสภาปรึกษาการเมืองแห่งชาติ

ในระหว่างการประชุมสองสภาของจีน สี จิ้นผิง ในฐานะเป็นผู้แทนของสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน นอกจากต้องไปรับฟังการพิจารณารายงานการทำงานของรัฐบาลที่คณะผู้แทนของรายงานแล้ว ในฐานะเลขาธิการใหญ่ของพรรครัฐบาลจีนต้องไปเยี่ยมสมาชิกของสภาปรึกษาการเมืองแห่งชาติและเข้าร่วมในการอภิปรายแบ่งกลุ่มของสภาปรึกษาการเมืองเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของพวกเขา ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา สี จิ้นผิงได้เข้าร่วมการอภิปรายดังกล่าวมากกว่า 50 ครั้งในช่วงจัดการประชุมสองสภา

ปีนี้ นายสี จิ้นผิงได้ไปเข้าร่วมการประชุมของสมาคมการสร้างประชาธิปไตยแห่งชาติของจีน ซึ่งเป็น 1 ใน 8 พรรคประชาธิปไตยสำคัญของจีน และสหพันธ์อุตสาหกรรมและการพาณิชย์ที่ประกอบด้วยสมาชิกจากบริษัทและรายบุคคลซึ่งถือเป็นภาคเอกชน หลังจากรับฟังรายงานของสมาชิก ฯ 6 คนอย่างตั้งใจแล้ว นายสี จิ้นผิงได้ให้กำลังใจกับการพัฒนาบริษัทเอกชนและเศรษฐกิจเอกชน โดยได้ชี้นำทิศทางการพัฒนาอย่างชัดเจน

สาเหตุที่สี จิ้นผิง เน้นที่เศรษฐกิจเอกชนในเวลานี้?

เศรษฐกิจเอกชนมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การจ้างงาน การเก็บภาษี และการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี สถิติแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจเอกชนมีส่วนมากกว่า 50% ของรายได้ภาษี มีส่วนมากกว่า 60% ของการเติบโต GDP มีส่วนมากกว่า 70% ของการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี และมีส่วนมากกว่า 80% ของการสร้างงานทั่วประเทศ

ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ประเทศตะวันตกที่นำโดยสหรัฐฯ ได้ดำเนินการยับยั้ง กักกัน และปราบปรามจีนรอบด้าน บริษัทเอกชนหลายแห่งรวมถึงบริษัทเทคโนโลยีขั้นสูงของจีนอย่าง Huawei ได้ถูกรวมอยู่ในรายชื่อการปราบปรามและคว่ำบาตรโดยสหรัฐฯ อย่างต่อเนื่อง ผลกระทบของการแพร่ระบาดของโควิดนำมาซึ่งความยากลำบากสู่บริษัทเอกชนต่างๆ จำนวนไม่น้อย ในเวลานี้รัฐบาลจีนจำเป็นต้องส่งสัญญาณที่ชัดเจน เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับบริษัทเอกชน สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชนอย่างมีคุณภาพ

นอกจากนี้สื่อตะวันตกบางแห่งยังปล่อยข่าวเป็นระยะๆ ว่าจีนจะเปลี่ยนแปลงนโยบายและไม่สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชนอีกแล้ว นายสี จิ้นผิง ได้ระบุในสุนทรพจน์ที่กล่าวไว้เมื่อวันที่ 6 มีนาคม ว่าเศรษฐกิจภาคเอกชนเป็นกำลังสำคัญในการปกครองประเทศของพรรคคอมมิวนิสต์จีน และเป็นกำลังสำคัญของพรรคฯ ในการนำพาประชาชนจีนบรรลุความฝันการฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรืองของประชาชาติจีน พรรคคอมมิวนิสต์จีนถือบริษัทเอกชนและนักธุรกิจเอกชนว่าเป็นคนที่อยู่ฝ่ายเดียวกันอยู่เสมอให้การสนับสนุน และเมื่อพวกเขาประสบปัญหาก็ให้คำแนะนำ

สี จิ้นผิง เน้นย้ำอีกครั้งว่าจีนปฏิบัติตามนโยบายพื้นฐานระดับชาติ “ไม่เปลี่ยนแปลงสองอย่าง” หมายถึงไม่เปลี่ยนแปลงการรักษาความสำคัญในด้านเศรษฐกิจกรรมสิทธิส่วนรวม ไม่เปลี่ยนแปลงการส่งเสริม สนับสนุนและชี้นำการพัฒนาเศรษฐกิจที่ไม่ใช่กรรมสิทธิส่วนรวม ก่อนหน้านี้ผู้นำจีนเคยย้ำถึงนโยบายแห่งชาติของจีนนี้หลายครั้งแล้วเพื่อให้กำลังใจกับเศรษฐกิจภาคเอกชน

 

ข้อเสนอของสี จิ้นผิง ต่อการพัฒนาบริษัทเอกชนของจีน

พิมพ์เขียวสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจของจีนในอนาคตที่วางแผนโดยสี จิ้นผิง คือ การพัฒนาด้วยคุณภาพสูง ปัจจุบันจีนกำลังสร้างรูปแบบการพัฒนาใหม่โดยมีวัฏจักรการหมุนเวียนในประเทศเป็นตัวหลักและมีวัฏจักรหมุนเวียนคู่ในประเทศและต่างประเทศพร้อมกัน ในบริบทนี้ สี จิ้นผิงเน้นย้ำว่าบริษัทเอกชนจีนควรปฏิบัติตามแนวคิดการพัฒนาใหม่และใช้แนวทางการพัฒนาคุณภาพสูง เขาสนับสนุนให้บริษัทเอกชนมีส่วนร่วมในการก่อสร้างโครงการระดับชาติ และโครงการห่วงโซ่อุปทานสำคัญ สนับสนุนให้บริษัทเอกชนและรัฐวิสาหกิจร่วมกันแบกรับหน้าที่ในการส่งเสริมความมั่งคั่งร่วมกันของประชาชนทุกคน

แปลเรียบเรียงโดยภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางแห่งประเทศจีน (CMG)