บทวิเคราะห์ : ทำไมจีนจึงตั้งเป้าการเติบโตของเศรษฐกิจปีนี้ที่ประมาณร้อยละ 5

0
0

วันที่ 5 มีนาคมที่ผ่านมา รัฐบาลจีนรายงานผลการดำเนินงานและแถลงนโยบายของรัฐบาลประจำปี 2023 ต่อสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนซึ่งเป็นองค์กรอำนาจสูงของรัฐเพื่อพิจารณา โดยในการแถลงนโยบายดังกล่าว ได้กำหนดเป้าหมายการเติบโตของเศรษฐกิจจีนในปีนี้ ที่ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือจีดีพีเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 5 นี่เป็นเป้าหมายการเติบโตประจำปีที่มั่นคงและทรงพลัง โดยคำนึงถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศที่กำลังเผชิญอยู่ สอดคล้องกับความต้องการของจีนในการผลักดันกระบวนการความทันสมัย มีประโยชน์ต่อการรักษาการคาดการณ์และเพิ่มความมั่นใจ

เป็นที่ทราบกันดีว่า ปี 2022 เศรษฐกิจจีนได้รับผลกระทบจากปัจจัยที่ไม่คาดคิดหลายประการ เช่น การแพร่ระบาดของโควิด-19 ต้องเผชิญกับแรงบีบคั้น 3 ประการได้แก่ ความต้องการหดตัว การช็อกของอุปทานและความเชื่อมั่นที่อ่อนแอลง การที่เศรษฐกิจจีนทั้งปีเติบโตร้อยละ 3 นับเป็นเรื่องที่ได้มาไม่ง่าย หากเราย้อนไปพิจารณาช่วงเวลาที่ยาวกว่านี้ การเติบโตของเศรษฐกิจจีนในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 5.2 สูงกว่าอัตราการเติบโตทั่วโลกในช่วงเดียวกันซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 2.3 เป็นอย่างมาก ซึ่งได้พิสูจน์ว่า ภาพรวมเศรษฐกิจจีนไม่ได้เปลี่ยน แต่ยังคงสถานะที่มีความมั่นคง มีศักยภาพใหญ่หลวง มีพลวัตสูงและมีแนวโน้มที่ดีในระยะยาว

ทำไมจึงกำหนดอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจปีนี้อยู่ที่ร้อยละ 5 ? ในการแถลงข่าวเมื่อวันที่ 6 มีนาคมที่ผ่านมา คณะกรรมการการพัฒนาและการปฏิรูปแห่งชาติจีนกล่าวว่า เป้าหมายการเติบโตของเศรษฐกิจ อยู่ที่ประมาณร้อยละ 5 เราควรทำความเข้าใจกับเรื่องนี้ใน 3 ประการ

ประการแรก คือ จีนยังเป็นประเทศกำลังพัฒนา โดยการพัฒนาเป็นภารกิจสำคัญอันดับแรก การบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ในการประชุมสมัชชาผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่ 20 ต้องรักษาการเติบโตทางเศรษฐกิจให้เหมาะสมในระยะยาวบนพื้นฐานแห่งการเพิ่มคุณภาพและประสิทธิผลในการพัฒนา ในขณะเดียวกันวางแผนแม่บทผลักดันขยายการมีงานทำ ปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ป้องกันและคลี่คลายความเสี่ยงขณะที่ต้องรักษาอัตราการเติบโตที่พอสมควร

ประการที่สอง คือ เป้าหมายการคาดการณ์อยู่ที่ร้อยละ 5 สอดคล้องกับแนวโน้มการดำเนินงานทางเศรษฐกิจ สอดคล้องกับกฎแห่งการพัฒนาเศรษฐกิจ เป็นประโยชน์ในการโน้มน้าวให้หน่วยงานต่าง ๆ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจโดยมุ่งไปที่การเพิ่มคุณภาพและประสิทธิผลให้มากขึ้น เร่งสร้างโครงสร้างการพัฒนาใหม่ ผลักดันการพัฒนาด้วยคุณภาพสูง

ประการที่สาม คือ พื้นที่ต่าง ๆ ของจีนมีความมั่นใจและแรงขับเคลื่อนที่เพียงพอ ได้ตั้งเป้าหมายคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจประจำท้องถิ่น ตามสถิติและการวิเคราะห์ ในจำนวน 31 มณฑล(เขตปกครองตนเอง นครขึ้นต่อรัฐบาลกลาง) เป้าหมายของ 27 มณฑลสูงกว่าตัวเลขของประเทศ โดยมี 23 มณฑลอยู่ที่ร้อยละ 5.5 หรือสูงกว่านั้น โดยความเชื่อมั่นต่อการพัฒนาพร้อมมาตรการที่เป็นรูปธรรมของพื้นที่ต่าง ๆ ของจีนได้สร้างประโยชน์และปูพื้นฐานให้กับทั่วประเทศในการบรรลุเป้าหมาย

เมื่อตั้งเป้าหมายแล้ว ทำอย่างไรจึงจะบรรลุเป้าหมาย? นายเจ้า เฉินซิน รองประธานคณะกรรมการการพัฒนาและการปฏิรูปแห่งชาติจีนกล่าวว่า ในขั้นต่อไป จีนจะทำงานสำคัญ 5 ด้านให้ดี หนึ่ง คือ เพิ่มการปรับนโยบายมหภาค รักษานโยบายให้ต่อเนื่องและกลมกลืน เพิ่มประสิทธิภาพและการเจาะจง สอง คือ ผสมผสานยุทธศาสตร์การขยายความต้องการภายในกับการลงลึกการปฏิรูปอุปทาน สาม คือ สร้างระบบเศรษฐกิจการตลาดสังคมนิยมที่มีระดับสูง ผลักดันการเปิดประเทศที่มีระดับสูง กระตุ้นแรงขับเคลื่อนและพลวัตการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สี่ คือ วางแผนแม่บทการพัฒนาและความมั่นคง ห้า คือ ปฏิบัติตามนโยบายการมีงานทำให้อยู่ในอันดับต้น ๆ เสริมสร้างการบริการสาธารณะขั้นพื้นฐาน คุ้มครองและปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่อย่างต่อเนื่อง

รายงานผลการดำเนินงานและการแถลงนโยบายของรัฐบาลจีนระบุว่า การทุ่มเทขยายความต้องการภายในประเทศเป็นหนึ่งในงานสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจจีนในปีนี้ ต้องให้การฟื้นฟูและขยายการบริโภคให้อยู่ในอันดับแรก ๆ โดยจีนมีประชากร 1,400 ล้านคน มีประชากรที่มีรายได้ปานกลางมากกว่า 400 ล้านคน เป็นตลาดที่มีศักยภาพใหญ่ที่สุดในโลก คาดว่า ภายใต้การผลักดันจากนโยบายอย่างเป็นระบบ อาทิ เพิ่มรายได้ให้กับชาวเมืองและชาวบ้านในหมู่บ้านด้วยหลากหลายช่องทาง รักษาการซื้อสินค้าโภคภัณฑ์ให้มั่นคง ผลักดันฟื้นฟูการบริโภคด้านการบริการสำหรับชีวิต เป็นต้น ตลาดจีนจะกลายเป็นตลาดของโลก ตลาดที่แบ่งปัน ตลาดของทุกคนที่ดีขึ้น เมื่อเร็ว ๆ นี้ สมาคมหอการค้าอเมริกันในประเทศจีนระบุว่า สำหรับวิสาหกิจสหรัฐอเมริกา ตลาดจีนไม่ใช่ทางผ่าน แต่เป็นทางที่ต้องเลือก

การแถลงนโยบายของรัฐบาลยังเน้นย้ำถึงความพยายามมากขึ้นในการดึงเงินทุนจากต่างประเทศและการใช้ประโยชน์จากเงินทุน รายงานชี้ให้เห็นว่าจำเป็นต้องขยายการเข้าถึงตลาด เพิ่มการเปิดกว้างของอุตสาหกรรมบริการสมัยใหม่ ใช้แนวปฏิบัติระดับชาติสำหรับองค์กรที่ได้รับทุนจากต่างประเทศ และขยายการเปิดประเทศอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ บริษัทที่ได้รับทุนจากต่างประเทศและก่อสร้างโครงการสำคัญต้องทำงานบริการให้ดี ตลาดจีนที่เปิดกว้างจะเปิดโอกาสให้บริษัทต่างๆ จากทั่วโลกได้พัฒนาในจีนอย่างแน่นอน โดยจีนกับโลกจะอำนวยประโยชน์แก่กันและได้ชัยชนะร่วมกัน

เขียนโดย ชุย อี๋เหมิง ภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีน (CMG)