ผลวิจัยของ Ipsos ระบุว่า ชาวจีนเป็นคนที่มีความสุขที่สุดในโลก

0
0

Ipsos บริษัทด้านการวิจัยตลาดและสำรวจความคิดเห็นผู้บริโภค เปิดเผยรายงาน The Global Happiness 2023 ระบุว่า ชาวจีนเป็นหนึ่งในผู้ที่มีความสุขที่สุดในโลก ผลสำรวจพบว่า ชาวจีนมีความสุขที่สุดในจำนวนประชากร 32 ประเทศที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยปัจจัยที่ทำให้ชาวจีนจึงมีความสุขเพิ่มขึ้น ได้แก่

ครอบครัวและเพื่อน 

เป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุด กลุ่มตัวอย่างให้เหตุผลว่า ความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัว คู่ครอง ลูก และเพื่อน มีผลต่อความสุข  Global Times สื่อของจีน วิเคราะห์ว่า ผลวิจัยนี้สอดคลองกับค่านิยมของชาวจีน โดย ศาสตราจารย์ Zhang Yiwu นักวิชาการมหาวิทยาลัยปักกิ่ง กล่าวว่า ชาวจีนให้ความสำคัญกับครอบครัวมาตั้งแต่อดีต ดังสำนวนจีนที่กล่าวว่า “ความสามัคคีที่บ้านนํามาซึ่งความเจริญรุ่งเรือง”

ความพึงพอใจกับกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของจีน

สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ในประเทศและภูมิภาคล้วนส่งผลต่อความสุขของผู้คน โดยผู้ตอบแบบสอบถามชาวจีนร้อยละ 78 ระบุว่า พวกเขาพอใจกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศ และร้อยละ 83 ระบุว่าพวกเขาพอใจกับสถานการณ์ทางสังคมและการเมืองของประเทศ นักวิชาการมองว่า การยกระดับคุณภาพชีวิตชาวจีน การสร้างความมั่นคงและความเป็นธรรมในสังคม ทำให้ความสุขของชาวจีนเพิ่มขึ้น

Global Times ยังถามมุมมองจาก Kwon Ki-sik นักวิชาการชาวเกาหลีใต้ หัวหน้าสมาคมมิตรภาพจีน-เกาหลี เขาอธิบายว่า มีปัจจัยหลัก 4 ประการที่ชาวจีนมีความสุขมากขึ้น คือ

ประการที่ 1 คนจีนเชื่อมั่นในระบบการเมืองของประเทศภายใต้การบริหารงานของพรรคคอมมิวนิสต์จีนและผู้นำจีนอย่างแน่วแน่ ทำให้ประเทศจีนมีเสถียรภาพ แตกต่างจากประเทศตะวันตกบางประเทศที่สถานการณ์การเมืองไม่มั่นคง  ทำให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่น

ประการที่ 2 คือ ความปลอดภัย เมืองใหญ่ของจีน เช่น ปักกิ่งและเซี่ยงไฮ้ เป็นหนึ่งในเมืองไม่กี่แห่งในโลกที่มีความปลอดภัยสูงมาก ประชาชนสามารถเดินในที่สาธารณะในเวลากลางคืนอย่างไม่ต้องกังวล

ประการที่ 3 ชาวจีนมีความภาคภูมิใจที่ประเทศมีความเจริญรุ่งเรือง เศรษฐกิจของจีนเติบโตและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งความรู้สึกภาคภูมิใจมีผลต่อความสุขของคนจีนอย่างมาก

ประการที่ 4 คนจีนพอใจกับการดำเนินงานของรัฐบาลจีนในการสร้างสังคมที่ทำให้ชาวจีนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยความไว้วางใจซึ่งกันและกันระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์จีนและประชาชนจีนเป็นรากฐานของความสุขสําหรับคนจีน

โดยการสํารวจความสุขของ Ipsos 3 ครั้งล่าสุด มีการสำรวจในเดือนสิงหาคม 2020 ธันวาคม 2021 และมกราคม 2023 พบว่าชาวจีนมีความสุขร้อยละ 93 ร้อยละ83 และร้อยละ 91 ตามลำดับ ผู้ตอบแบบสอบถามชาวจีนมีความสุขอยู่ในอันดับที่ 1 ที่ 3 และที่ 1 ตามลำดับ จากจำนวนประเทศที่สํารวจทั้งหมด 32 ประเทศ

บทความ : ประวีณมัย บ่ายคล้อย

ข้อมูล :  Global Times