อนาคตความร่วมมือทวิภาคีระหว่างจีนและมาเลเซีย

0
0

เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา นายอันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซียเดินทางเยือนประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นเวลา 4 วัน  ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน และพบกับนายกรัฐมนตรีหลี่ เฉียง รวมถึงเข้าร่วม Boao Forum for Asia ร่วมพบปะกับผู้อยู่ในแวดวงธุรกิจมาเลเซียจีน

โดยนายสี จิ้นผิง กล่าวว่า จีนและมาเลเซียมีมิตรภาพที่ดีต่อกันมายาวนาน  และพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคีอมาโดยตลอด ปีนี้เป็นปีครบรอบ 10 ปีของการสถาปนาความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมระหว่างจีนและมาเลเซีย และปี 2567 เป็นปีครบรอบ 50 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสองประเทศ จีนและมาเลเซียตกลงสร้างชุมชนจีน-มาเลเซียที่มีอนาคตร่วมกัน  ซึ่งจะเป็นการเปิดประวัติศาสตร์บทใหม่ของความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างจีนและมาเลเซีย โดยจพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือในด้านต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาของทั้งสองประเทศและภูมิภาค

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ยังเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของจีน  ในการพัฒนาห้ประเทศจีนมีความทันสมัยในทุกด้าน จากนี้ไป ทั้งจีนและมาเลเซียควรยกระดับความร่วมมือโครงการแถบและเส้นทาง (Belt and Road) อย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจดิจิทัล การพัฒนาสีเขียวและพลังงานใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและประโยชน์ของทั้งสองประเทศ  นอกจากนี้นายสี จิ้นผิง ยังกล่าวด้วยว่า จีนพร้อมจะร่วมมือกับมาเลเซียเพื่อสืบสานอารยธรรมเอเชีย โดยทั้งสองฝ่ายควรแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ระหว่างอารยธรรมจีนและอิสลามให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

ขณะที่นายอันวาร์ อิบราฮิม กล่าวว่า ชาวมาเลเซียชื่นชมความสําเร็จอันยิ่งใหญ่ของจีน โดยประธานาธิบดีสี  จิ้นผิง เป็นรัฐบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ที่มีอิทธิพลระดับโลก ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ไม่เพียงแต่เปลี่ยประวัติศาสตร์ของจีน แต่ยังนําความหวังมาสู่สันติภาพและการพัฒนาของโลกด้วย โดยโครงการริเริ่มด้านความมั่นคงระดับโลก โครงการริเริ่มการพัฒนาระดับโลก และโครงการริเริ่มอารยธรรมโลก ที่ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงเป็นผู้ริเริ่มขับเคลื่อนแสดงถึงวิสัยทัศน์ในการสร้างชุมชนที่มีอนาคตร่วมกันของมนุษยชาติ มาเลเซียพร้อมที่จะเสริมสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าทวิภาคี นำประสบการณ์ของจีนมาปรับใช้ เช่น เรื่องการบรรเทาความยากจน และการพัฒนาด้านการเกษตร รวมถึงมาเลเซียพร้อมที่จะทํางานร่วมกับจีนเพื่อแลกเปลี่ยนและเจรจาระหว่างอารยธรรมให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

นายกรัฐมนตรีหลี่ เฉียง ได้หารือกับนายกรัฐมนตรีอันวาร์ อิบราฮิม ในการยกระดับความร่วมมือด้านต่างๆ โดยกล่าวว่า ทั้งสองฝ่ายได้บรรลุฉันทามติที่สําคัญในการสร้างชุมชนจีน-มาเลเซียที่มีอนาคตร่วมกันในยุคใหม่ โดยจีนพร้อมขยายการนําเข้าสินค้าคุณภาพจากมาเลเซีย เสริมสร้างความร่วมมือด้านการเกษตร และพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษา วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว  นอกจากนี้ จีนยินดีที่จะทํางานร่วมกับมาเลเซียและประเทศสมาชิกอื่น ๆ ของอาเซียน เพื่อหารือเรื่องหลักปฏิบัติและความร่วมมือในทะเลจีนใต้ให้เร็วขึ้น

หลังจากการเจรจา ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามในเอกสารความร่วมมือทวิภาคีในด้านต่างๆ เช่นเศรษฐกิจ การเกษตรและศุลกากร โดยในช่วง 14 ปีที่ผ่านมาจีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของมาเลเซีย และยังมีบริษัทจีนที่ทำธุรกิจในมาเลเซียในภาคส่วนต่างๆ เช่นการผลิตรถไฟการผลิตเหล็ก สิ่งทอ การก่อสร้าง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การผลิตแผงโซลาร์เซลล์ การผลิตไฟฟ้า และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นอกจากนี้  ทั้งสองประเทศยังเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่สําคัญในความร่วมมือหลายด้าน เช่นการบรรเทาภัยพิบัติร่วมกันและการฝึกซ้อมทางทหารร่วมกัน เป็นต้น

ในปีพ.ศ. 2567 เป็นปีครบรอบ 50 ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีนและมาเลเซีย การหารือกันของผู้นำทั้งสองประเทศในครั้งนี้ จึงเป็นการมองอนาคตในครึ่งศตวรรษข้างหน้าเพื่อสร้างความร่วมมือในยุคใหม่ที่ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น

บทความ : ประวีณมัย บ่ายคล้อย