‘สี จิ้นผิง’ เน้นยืนหยัดแนวคิดการพัฒนา ถือประชาชนเป็นศูนย์กลาง

0
21

วันที่ 11 มกราคม ที่โรงเรียนกลางพรรคฯ (สถาบันบริหารแห่งชาติ) มีการจัดพิธีเปิดชั้นเรียนอภิปรายเจตนารมณ์การประชุมเต็มคณะพรรคคอมมิวนิสต์จีน ครั้งที่ 5 ชุดที่ 19โดยผู้เรียนเป็นผู้นำสำคัญระดับมณฑลและรัฐมนตรี นายสี จิ้นผิง เลขาธิการกลางพรรคคอมมิวนิสต์ประธานาธิบดี และประธานคณะกรรมการกลางจีน กล่าวปราศรัยสำคัญในพิธีเปิดโดยเน้นว่า จีนยืนหยัดแนวคิดการพัฒนาที่ถือประชาชนเปศูนย์กลาง

นายสี จิ้นผิง กล่าวชี้ให้เห็นว่า ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับขั้นตอนทางประวัติศาสตร์และการพัฒนาของพรรคฯ รวมถึงกิจการประชาชนนั้นเป็นหลักฐานสำคัญในการกำหนดภาระหน้าที่ที่สำคัญและแนวนโยบายของพรรคฯ อันเป็นประสบการณ์สำคัญที่พรรคฯของเราได้รับชัยชนะในด้านการปฏิวัติ การสร้างสรรค์ และการปฏิรูปอย่างไม่ขาดสาย

การประชุมเต็มคณะของพรรคคอมมิวนิสต์จีน ครั้งที่ 5 ชุดที่ 19 เสนอว่า หลังการบรรลุเป้าหมายร้อยปีประการแรกในการสร้างสังคมอยู่ดีมีสุขแล้ว เราต้องแผ้วถางทางสู่กระบวนการใหม่ของการสร้างสรรค์ประเทศทันสมัยแบบสังคมนิยมอย่างรอบด้าน ก้าวไปสู่เป้าหมายการพัฒนาร้อยปีประการที่สอง จึงเป็นสัญลักษณ์ในการเข้าสู่ขั้นตอนการพัฒนาใหม่ของจีน การตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์นี้มีรากฐานที่ลึกซึ้ง ซึ่งขั้นตอนการพัฒนาใหม่เป็นขั้นตอนหนึ่งของสังคมนิยมตอนต้น ทั้งยังเป็นขั้นตอนที่มีประสบการณ์หลายสิบปีจนมาสู่จุดเริ่มต้นใหม่ ขั้นตอนการพัฒนาใหม่เป็นขั้นตอนใหม่เชิงประวัติศาสตร์ที่พรรคฯ ของเรานำประชนชนจีนลุกขึ้นฟันฝ่าต่อสู้จนกลายเป็นประเทศมั่งคั่งและเข้มแข็งหลังการสถาปนาจีนใหม่ โดยเฉพาะการใช้ความพยายามอย่างไม่ลดละในช่วงกว่า 40 ปีของการปฏิรูปและเปิดประเทศเป็นต้นมา เรามีพื้นฐานทางวัตถุที่หนักแน่นในการเริ่มต้นกระบวนการใหม่และบรรลุเป้าหมายสูงยิ่งขึ้น หลังสถาปนาจีนใหม่ได้ไม่นาน พรรคฯของเรากำหนดเป้าหมายการสร้างประเทศทันสมัยแบบสังคมนิยม ช่วง 30 ปีข้างหน้า เป็นขั้นตอนการพัฒนาใหม่ของการบรรลุเป้าหมายที่ใหญ่ยิ่งนี้ของเรา

  นายสี จิ้นผิง กล่าวเน้นว่า แนวคิดการพัฒนาจะถูกหรือไม่ เป็นปัจจัยพื้นฐานของผลสำเร็จในการพัฒนาหรือไม่ ตลอดจนจะชนะหรือแพ้ ตั้งแต่การประชุมสมัชชาผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์ทั่วประเทศ ครั้งที่ 18 เป็นต้นมา พรรคฯ ของเรามีการพิจารณาสถานการณ์เศรษฐกิจตามหลักวิทยาศาสตร์ เสนอแนวคิดและทฤษฏีสำคัญต่อการพัฒนเศรษฐกิจและสังคมจำนวนมาก ทั้งยังมีการปรับปรุงแนวคิดและทฤษฏีสำคัญอย่างทันกาล ในจำนวนนี้แนวคิดการพัฒนาใหม่เป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่ชี้นำการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอันนำไปสู่ความสำเร็จเชิงประวัติศาสตร์และทำให้เกิดการปฏิรูปเชิงประวัติศาสตร์

​​นายสี จิ้นผิง ชี้ให้เห็นว่า สมาชิกพรรคฯ ทั้งปวงต้องปฏิบัติตามแนวคิดการพัฒนาใหม่อย่างถูกต้องและรอบด้าน หนึ่ง คือ เข้าใจวัตถุประสงค์พื้นฐานของแนวคิดการพัฒนาใหม่ ประชาชนเป็นพื้นฐานที่ลึกซึ้งและมีหน้าที่มากที่สุดในการบริหารของพรรคฯ การแสวงหาความสุขเพื่อประชาชน การฟื้นฟูความเจริญเพื่อชนชาติ เป็นที่ตั้งและจุดเริ่มต้นของกระบวนการสร้างสรรค์อันทันสมัยที่นำโดยพรรคฯ ทั้งยังเป็น รากฐาน และ จิตวิญญาณ ของแนวคิดการพัฒนาใหม่ มีแต่การยืนหยัดแนวคิดการพัฒนาที่ถือประชาชนเป็นศูนย์กลาง ยืนหยัดการพัฒนาเพื่อประชาชน การพัฒนาโดยอาศัยประชาชน และประชาชนเป็นผู้แบ่งปันผลสำเร็จแห่งการพัฒนา จึงจะมีแนวคิดการพัฒนาแบบทันสมัยที่ถูกต้อง การบรรลุความมั่งคั่งร่วมกันนั้น มิเพียงแต่เป็นปัญหาทางเศรษฐกิจเท่านั้น หากยังเป็นปัญหาทางการเมืองสำคัญที่เกี่ยวข้องกับพื้นฐานในการบริหารของพรรคฯ จึงต้องพิจารณาความต้องการและความเป็นไปได้ ผลักดันการพัฒนาเป็นขั้นตอนตามหลักการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม พยายามแก้ไขปัญหาช่องว่างด้านความเหลื่อมล้ำระหว่างพื้นที่ ระหว่างเมืองกับชนบท ตลอดจนรายได้ส่วนบุคคล เป็นต้น เพิ่มความรู้สึกที่มีความสุขความ ความปลอดภัย และความพึงพอใจของประชาชนอย่างไม่ขาดสาย

​​สอง คือ ยึดแนวคิดการพัฒนาในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ การพัฒนาของจีนอยู่ในจุดเริ่มต้นใหม่ทางประวัติศาสตร์แล้ว ต้องปฏิบัติตามแนวคิดการพัฒนาใหม่อย่างแม่นยำตามความต้องการใหม่ของขั้นตอนการพัฒนาใหม่ ทั้งยังมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ใช้มาตรการอย่างตรงจุดและมุ่งใช้ปฏิบัติการที่เป็นรูปธรรมแก้ไขปัญหาการพัฒนาที่ไม่สมดุลและไม่เต็มที่อย่างจริงจัง ตลอดจนพยายามบรรลุการพัฒนาที่มีคุณภาพสูง

​​สาม คือ ยึดแนวคิดการพัฒนาใหม่ด้วยจิตสำนึกที่จะเผชิญหน้ากับสถานการณ์เชิงลบ ปัจจุบัน ข้อขัดแย้งทางสังคมของจีนเกิดการเปลี่นแปลง กำลังระหว่างประเทศก็มีการปรับเปลี่ยนอย่างลึกซึ้ง เราควรเพิ่มจิตสำนึกที่จะเผชิญหน้ากับสถานการณ์เชิงลบ ยืนหยัดแนวคิดบรรทัดล่างสุด ตลอดจนมีความพร้อมทุกเมื่อที่จะรับมือสถานการณ์ที่ยากลำบากและสลับซับซ้อนยิ่งขึ้น