การตรวจเยี่ยมมณฑลเจียงซูของสี จิ้นผิง ส่งสัญญาณอะไร?

0
1

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคมที่ผ่านมา นายสี จิ้นผิง เลขาธิการคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนและประธานาธิบดีจีนเดินทางไปตรวจเยี่ยมมณฑลเจียงซู

หากมองในแง่ของเวลา การลงพื้นที่ช่วงกลางปีเพื่อสำรวจข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการศึกษาเชิงลึกในครั้งนี้มีความหมายสำคัญอย่างยิ่งต่อการกำหนดแนวคิดการพัฒนา การวางแผนงานด้านเศรษฐกิจ และการขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายตลอดจนภารกิจในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทั้งปีให้ดียิ่งขึ้น

หากมองในแง่ของสถานที่ ในฐานะมณฑลเจียงซูที่อยู่ภาคตะวันออกของจีนถือเป็นมณฑลที่เศรษฐกิจพัฒนา ครองตำแหน่งสำคัญสำหรับการพัฒนาคุณภาพสูงโดยรวมของประเทศ เมื่อปี..2022 ยอดมูลค่าทางเศรษฐกิจของมณฑลเจียงซูเกิน 12 ล้านล้านหยวน ซึ่งเป็นอันดับสองของประเทศจีน

นับตั้งแต่การประชุมสมัชชาผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์จีนแห่งชาติครั้งที่ 18 เป็นต้นมา ครั้งนี้นับเป็นครั้งที่สี่ที่นายสี จิ้นผิงเดินทางไปตรวจเยี่ยมมณฑลเจียงซู ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนดังต่อไป

(1) เร่งบรรลุการพึ่งพาตนเองและการสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับสูง

เมื่อครั้งร่วมการประชุมกับคณะผู้แทนมณฑลเจียงซูในการประชุมสองสภา(สภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติและสภาปรึกษาการเมืองแห่งชาติ) นายสี จิ้นผิงเน้นย้ำว่า การเร่งบรรลุการพึ่งพาตนเองและการสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับสูงนั้นเป็นหนทางที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพสูง

ตั้งแต่ต้นปีนี้ การตรวจเยี่ยมพื้นที่ต่างๆภายในประเทศของนายสี จิ้นผิง ได้มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาผ่านการสร้างนวัตกรรมและการสร้างความเข้มแข็งทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยตนเอง

การตรวจเยี่ยมที่เมืองซูโจวในครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการเยี่ยมชมนิคมอุตสาหกรรมซูโจวหรือการตรวจเยี่ยมวิสาหกิจวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง ต่างสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจที่ชัดเจนในการผลักดันการพึ่งพาตนเองและการสร้างความเข้มแข็งทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับสูงด้วยตนเอง

ยามเผชิญกับการแข่งขันระหว่างประเทศที่นับวันทวีความดุเดือดมากยิ่งขึ้น การบุกเบิกการพัฒนา สาขาใหม่และสนามแข่งขันใหม่ รวมถึงการสร้างโมเมนตัมและความได้เปรียบใหม่ด้านการพัฒนานั้น กล่าวโดยพื้นฐานแล้ว ยังคงต้องพึ่งพาการสร้างนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังที่นายสี จิ้นผิงเน้นย้ำว่า การที่เราจะสามารถสร้างประเทศสังคมนิยมที่ทันสมัยและเข้มแข็งในทุกด้านตามที่กำหนดได้หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับการพึ่งพาตนเองและการสร้างความเข้มแข็งทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยตนเอง

(2) ถือภาคเศรษฐกิจจริงเป็นจุดเน้นในการพัฒนาเศรษฐกิจ

ซูโจวเป็นเมืองอุตสาหกรรมการผลิตและยังเป็นเมืองแห่งการสร้างนวัตกรรมอีกด้วย เมื่อปี .. 2022 ยอดมูลค่าการผลิตภาคอุตสาหกรรมของวิสาหกิจขนาดใหญ่ในซูโจวสูงถึง 4.36 ล้านล้านหยวน ซึ่งอยู่อันดับที่สองของประเทศ โดยมูลค่าผลผลิตของอุตสาหกรรมไฮเทคครองสัดส่วนสูงถึง 52.5%

นายสี จิ้นผิงให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจที่แท้จริง ในระหว่างการประชุมสองสภาประจำปีนี้  นายสี จิ้นผิงกล่าวว่า หากมองจากทั่วโลก หมวดหมู่ของอุตสาหกรรมการผลิตในปัจจุบันของเรามีความสมบูรณ์ที่สุด ในขณะเดียวกัน เรายังต้องปรับปรุงต่อไปและก้าวไปสู่ระดับกลางและระดับสูง การพัฒนาคุณภาพสูงของเราต้องสะท้อนให้เห็น ณ ที่นี้ ไม่ว่าเวลาใด จีนจะขาดอุตสาหกรรมการผลิตไม่ได้

การตรวจเยี่ยมในเมืองซูโจวครั้งนี้ยิ่งแสดงให้เห็นถึงการวางแนวทางที่ยึดภาคเศรษฐกิจจริงเป็นจุดเน้นในการพัฒนาเศรษฐกิจและเร่งรัดการสร้างสรรค์ระบบอุตสาหกรรมสมัยใหม่

(3) ผลักดันการเปิดประเทศในระดับสูงต่อไป

การพัฒนาของนิคมอุตสาหกรรมซูโจวเป็นผลมาจากการลงลึกปฏิรูปและเปิดประเทศอย่างต่อเนื่องของจีน เมื่อปี.. 1994 รัฐบาลจีนและสิงคโปร์ได้ลงนามในข้อตกลงว่าด้วยการร่วมกันบุกเบิกพัฒนานิคมนอุตสาหกรรมซูโจว เมื่อปี .. 2019 ได้มีการตั้งเขตทดลองการค้าเสรีแห่งประเทศจีน(เจียงซู) สาขาซูโจวขึ้นอย่างเป็นทางการ ในช่วง 29 ปีที่ผ่านมา นิคมอุตสาหกรรมซูโจวได้ใช้เงินทุนจากต่างประเทศมากกว่า 40,000 ล้านเหรียญสหรัฐ มี 104 บริษัทที่ติดอันดับบริษัทที่มีรายได้สูงสุด 500 อันดับแรกของโลกได้ไปทุนที่นี่จำนวน 174 โครงการ มูลค่าผลผลิตของอุตสาหกรรมไฮเทคในนิคมอุตสาหกรรมแห่งนี้คิดเป็น 74.8% ของมูลค่าผลผลิตอุตสาหกรรมทั้งหมด

(4)ส่งเสริมให้วิสาหกิจภาคเอกชนคว้าโอกาสการพัฒนาอย่างมีคุณภาพสูง

ในระหว่างการประชุมสองสภาประจำปีนี้ นายสี จิ้นผิงชี้ว่าจำเป็นต้องโน้มน้าววิสากิจและผู้ประกอบการภาคเอกชนให้เข้าใจหลักการและนโยบายของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนอย่างถูกต้อง เสริมสร้างความมั่นใจ เดินหน้าอย่างไร้ความกังวลใดๆ และพัฒนาอย่างกล้าหาญ เพื่อบรรลุการพัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชนอย่างไม่เป็นพิษเป็นภัยและมีคุณภาพสูง 

บริษัท ซูโจว เอชวายซี เทคโนโลยี จำกัด(Suzhou HYC Technology CO., LTD) เป็นวิสาหกิจภาคเอกชนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง นับตั้งแต่ก่อตั้งเมื่อปี.2005 สาเหตุที่บริษัทสามารถพัฒนาและเติบโตได้ก็เพราะใช้โอกาสจากการพัฒนาของเศรษฐกิจจีน นายสี จิ้นผิงเดินทางไปเยี่ยมชมวิสาหกิจแห่งนี้เป็นการเฉพาะในครั้งนี้ซึ่งได้อัดฉีดพลังความมั่นใจมากยิ่งขึ้นให้กับบรรดาวิสาหกิจภาคเอกชน 

(5) แปรผลการพัฒนาสู่คุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง

ในระหว่างการประชุมสองสภาประจำปีนี้ นายสี จิ้นผิงเน้นย้ำขณะร่วมการประชุมกับคณะผู้แทนมณฑลเจียงซูว่า ต้องถือการตอบสนองความต้องการของประชาชนในการมีชีวิตที่ดีงามซึ่งนับวันเพิ่มมากขึ้นเป็นจุดเริ่มต้นและเป้าหมาย แปรผลการพัฒนาให้เป็นคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง เพิ่มความรู้สึกของประชาชนว่าได้ประโยชน์ มีความสุขและมีความมั่นคงปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง

ซูโจวเป็นเมืองแห่งวัฒนธรรม ย่านเมืองเก่าแห่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมผิงเจียงซึ่งตั้งอยู่ในใจกลางเมืองซูโจวได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างสมบูรณ์ซึ่งวิธีการขนส่งทางน้ำและทางบกที่ก้าวหน้าและถูกหลักวิทยาศาสตร์ในลักษณะที่การเดินทางไปมาคู่ขนานกันทั้งทางน้ำและทางบก แม่น้ำกับถนนเชื่อมต่อกันอย่างลงตัว และภาพลักษณ์เมืองแห่งสายน้ำที่เปี่ยมไปด้วย สะพาน สายน้ำ ผนังสีขาวและกระเบื้องสีน้ำเงินเข้มของบ้านเรือน

แปลเรียบเรียงโดย ภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีน(CMG)