ปธน.จีนเน้นมณฑลเจียงซูต้องเป็นแบบอย่างการพัฒนาจีนให้ทันสมัย

0
0

นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนกล่าวเน้นว่า มณฑลเจียงซู ทางตะวันออกของจีน ต้องเป็นผู้นำและเป็นแบบอย่างในการพัฒนาจีนให้ทันสมัย

นายสี จิ้นผิง เลขาธิการใหญ่คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์ และประธานคณะกรรมาธิการการทหารส่วนกลางแห่งประเทศจีน กล่าวเช่นนี้ระหว่างลงพื้นที่ตรวจราชการในมณฑลเจียงซูระหว่างวันที่ 5 – 7 กรกฎาคมที่ผ่านมา

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เน้นว่า มณฑลเจียงซูมีรากฐานอุตสาหกรรมที่มั่นคง  มีทรัพยากรทางวิทยาศาสตร์และการศึกษาที่อุดมสมบูรณ์ มีสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ดี และมีตลาดขนาดใหญ่ มณฑลเจียงซูจึงควรเป็นแบบอย่างในการส่งเสริมการปฏิรูป นวัตกรรม และการพัฒนาคุณภาพสูง รวมทั้งสนับสนุนความพยายามของจีนในการส่งเสริมการพัฒนารูปแบบใหม่

ในระหว่างลงพื้นที่ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้ตรวจราชการที่เมืองซูโจวและเมืองหนานจิง และได้เยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ เช่น นิคมอุตสาหกรรม สถานประกอบการ ชุมชนทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ตลอดจนห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์

ขณะเยี่ยมชมนิคมอุตสาหกรรมซูโจว ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เน้นย้ำถึงบทบาทสำคัญของอุทยานไฮเทคในการพึ่งพาตนเองและการสร้างความแข็งแกร่งให้ตนเองด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เขากล่าวเพิ่มเติมว่า ต้องมีการพัฒนาวิสาหกิจ มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยอย่างเป็นบูรณาการในเชิงลึก โดยมีวิสาหกิจต่าง ๆ เป็นผู้นำ ต้องส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่และเร่งการยกระดับอุตสาหกรรมโดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ นอกจากนี้ ยังต้องขยายความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อสร้างอุทยานไฮเทคใหม่ระดับโลกที่เปิดกว้างและขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม

ขณะเยี่ยมชมบริษัท HYC เทคโนโลยีซูโจวจำกัด ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงรู้สึกดีใจที่ได้เห็นบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาในบริษัทส่วนใหญ่เป็นคนหนุ่มสาว เขากล่าวว่า การขับเคลื่อนงานพัฒนาจีนให้ทันสมัยนั้นนำโอกาสมากมายสู่คนรุ่นใหม่

เช้าวันที่ 6 กรกฎาคม ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เดินทางไปเยี่ยมชมชุมชนทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมผิงเจียง ซึ่งเป็นชุมชนที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,500 ปี

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง กล่าวว่า วัฒนธรรมดั้งเดิมที่ยอดเยี่ยมของจีนแสดงถึงคุณสมบัติต่างๆ เช่น ความยืดหยุ่น ความอดทน และความอุตสาหะ สิ่งดีๆเหล่านี้ได้กลายเป็นส่วนสำคัญของจิตวิญญาณแห่งประชาชาติจีน ซูโจวมีความเป็นเลิศในการผสมผสานประเพณีเข้ากับความทันสมัย ไม่เพียงมีการสืบทอดวัฒนธรรมทางประวัติศาสตร์ แต่ยังมีการส่งเสริมนวัตกรรมทางเทคโนโลยีระดับสูงและการพัฒนาคุณภาพสูงด้วย นี่เป็นแนวทางการพัฒนาในอนาคต

ในระหว่างลงพื้นที่เมืองหนานจิง เมืองเอกของมณฑลเจียงซู ในช่วงบ่ายวันที่ 6 กรกฎาคม ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ จื่อจินซัน เขาได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการอเนกประสงค์ 6G และรับฟังรายงานเกี่ยวกับความพยายามในการสร้างความก้าวหน้าครั้งสำคัญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง กล่าวเน้นว่า ด้วยความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าได้เข้ามาเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินชีวิตและการประกอบธุรกิจ สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา เราจึงต้องยึดแนวทางปฏิบัติเพื่อการนวัตกรรมที่แท้จริง

ระหว่างเยี่ยมชมกลุ่มบริษัท NARI ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้รับฟังรายงานเกี่ยวกับความพยายามของบริษัทในการพัฒนาเทคโนโลยีหลัก การรับประกันความปลอดภัยของเครือข่ายไฟฟ้า และระบบการจ่ายไฟฟ้า ตลอดจนการส่งเสริมการเปลี่ยนรูปแบบพลังงาน

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงให้กำลังใจกลุ่มนักวิจัยวัยรุ่นในบริษัทว่า สร้างความก้าวหน้าในเทคโนโลยีล้ำสมัย พยายามเพิ่มคุณค่าของชีวิตตนให้มากขึ้น

เช้าวันที่ 7 กรกฎาคม ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้รับฟังรายงานการทำงานของคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์ และรัฐบาลมณฑลเจียงซู

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงชี้ว่า กุญแจสู่ความทันสมัยของจีนอยู่ที่ความทันสมัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้องพยายามเสริมสร้างบทบาทหลักของวิสาหกิจในด้านนวัตกรรม ส่งเสริมการไหลเวียนของทรัพยากรนวัตกรรมสู่วิสาหกิจ และส่งเสริมการประยุกต์ใช้ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอุตสาหกรรม ต้องสร้างกลไกพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนนวัตกรรมในทุกด้าน นอกจากนี้ยังต้องเพิ่มการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านช่องทางที่หลากหลาย และเสริมสร้างการคุ้มครองสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาผ่านทางกฎหมาย

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงย้ำว่า ต้องเน้นพัฒนาเศรษฐกิจภาคจริง สร้างระบบอุตสาหกรรมที่ทันสมัย และเร่งพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมเกิดใหม่เชิงยุทธศาสตร์ที่มีความสามารถในการแข่งขันระดับโลก ขับเคลื่อนการบูรณาการอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นระหว่างเศรษฐกิจดิจิทัลกับอุตสาหกรรมการผลิตระดับสูงและธุรกิจการบริการที่ทันสมัย สร้างระบบอุตสาหกรรมสมัยใหม่โดยมีอุตสาหกรรมการผลิตระดับสูงเป็นแกนหลัก นอกจากนี้ มณฑลเจียงซูยังต้องช่วยทำให้การหมุนเวียนทั้งในประเทศและต่างประเทศมีความราบรื่นยิ่งขึ้น คิดค้นวิธีการและมาตรการใหม่ เพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศและเปิดกว้างสู่โลกภายนอกมากขึ้น

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ชี้ว่า การสร้างอารยธรรมสมัยใหม่แห่งประชาชาติจีนมีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาจีนให้ทันสมัย มณฑลเจียงซูต้องเร่งส่งเสริมภารกิจของภาคส่วนต่างๆ ที่รวมถึงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การศึกษาและวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังต้องเร่งสร้างระบบประกันสังคมที่สมบูรณ์ ปรับปรุงกลไกส่งเสริมการจ้างงาน และระบบบริการสาธารณะเพื่อกระตุ้นการจ้างงาน

แปลเรียบเรียงโดยภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางแห่งประเทศจีน (CMG)