วันสถาปนาสภากาชาดไทยครบ 124 ปี วันที่ 26 เมษายน 2560

0
291

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  สภากาชาดไทย  ขอเชิญร่วมรณรงค์สร้างรูป Profile “124 ปี  สภากาชาดไทย #บริจาคโลหิตต้องบอกต่อ” ได้ที่  http://blooddonationthai.com/event/profile124/ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสภากาชาดไทยครบ 124 ปี วันที่ 26 เมษายน 2560  พร้อมทั้ง เชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในวันที่ 26 เมษายน 2560  เปิดรับบริจาคโลหิตเวลา  07.30-19.30 น. ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์  และตลอดเดือนเมษายน 2560  สอบถามโทร. 0 2256 4300