จีน-ฝรั่งเศส เดินหน้ายกระดับความร่วมมือกันในหลายมิติ

0
1

การเดินทางเยือนฝรั่งเศสของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคมที่ผ่านมา ถือเป็นการเยือนในโอกาสพิเศษที่ปีนี้เป็นปีครบรอบ 60 ปีความสัมพันธ์จีน-ฝรั่งเศส ซึ่งประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ยังได้ร่วมหารือกับประธานาธิบดี เอ็มมานูเอล มาครง ของฝรั่งเศส ถึงความร่วมมือจีน-ฝรั่งเศสในด้านต่างๆ โดยมีความตกลงร่วมกัน ได้แก่  

1. ทั้งสองประเทศจะสานต่อความร่วมมือแบบทวิภาคี โดยประธานาธิบดีสี จิ้นผิงเชิญประธานาธิบดีมาครงไปเยือนจีนอีกครั้ง โดยทั้งสองฝ่ายย้ำว่าจะเคารพผลประโยชน์ของกันและกัน และจะสื่อสารความร่วมมือระหว่างกันในหลายระดับและหลายมิติ  

2. จีนและฝรั่งเศสจะยกระดับความร่วมมือแบบทวิภาคีในด้านการเกษตร อาหาร การเงิน และด้านอื่นๆ รวมถึงร่วมกันศึกษาวิจัย และพัฒนานวัตกรรมต่างๆ ร่วมกัน เช่น ด้านการบินและอวกาศ พลังงานนิวเคลียร์ พลังงานสีเขียว การผลิตอัจฉริยะ ยาชีวภาพ ปัญญาประดิษฐ์ นอกจากนี้ ทั้งสองประเทศจะสนับสนุนการลงทุนซึ่งกันและกัน โดยมุ่งสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เอื้อต่อกัน โดยการหารือครั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายร่วมลงนามในข้อตกลงความร่วมมือ 18 ฉบับ เพื่อยกระดับความร่วมมือในด้านต่างๆ เช่น การบิน เกษตรกรรม การการพัฒนาสีเขียว และความร่วมมือของ SME เป็นต้น

3. การแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศ  โดยทั้งสองฝ่ายจะใช้โอกาสปีแห่งวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวจีน-ฝรั่งเศสเป็นโอกาสเพื่อส่งเสริมการศึกษา กีฬา ภาพยนตร์และโทรทัศน์ เยาวชน และความร่วมมือระหว่างประเทศร่วมกัน โดยจีนสนับสนุนฝรั่งเศสในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ปารีส 2024 และจีนพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากฝรั่งเศส จากการขยายนโยบายฟรีวีซ่าสำหรับประชาชน 12 ประเทศ ไปจนถึงสิ้นปี 2025  ซึ่งฝรั่งเศสเป็น 1 ใน 12 ประเทศนั้นด้วย นอกจากนี้  จีนสนับสนุนให้มีการเปิดเที่ยวบินตรงระหว่างเซี่ยงไฮ้และมาร์เซย์ เพื่อเพิ่มความสะดวกในการดินทางของประชาชนทั้งสองประเทศ

ในด้านการศึกษา จีนและฝรั่งเศสมีความร่วมมือกันเป็นเวลากว่า 150 ปี นับตั้งแต่ที่จีนเปิดโรงเรียนนายเรือ ฝูเจี้ยนด้วยการสนับสนุนจากฝรั่งเศส และมีความร่วมมือด้านการศึกษาร่วมกันอย่างต่อเนื่อง โดยจีนมีแผนจะเพิ่มจำนวนนักเรียนนักศึกษาฝรั่งเศสในจีนเป็นมากกว่า 10,000 คน และเพิ่มจำนวนเยาวชนจากยุโรปในโครงการแลกเปลี่ยนในจีนเป็น 2เท่า

4. จีนและฝรั่งเศสจะร่วมขับเคลื่อนความร่วมมือในประเด็นสำคัญของโลก เช่น เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้งานเทคโนโลยี AI การปฏิรูประบบการเงินระหว่างประเทศนอกจากนี้ จีนจะสนับสนุนฝรั่งเศสในการเป็นเจ้าภาพการประชุมมหาสมุทรแห่งสหประชาชาติปี 2025 และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอุทยานแห่งชาติและเขตอนุรักษ์ธรรมชาติของทั้งสองประเทศ

นอกจากนี้ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ยังระบุด้วยว่า ในสถานการณ์โลกที่ยังไม่มีความสงบสุข จีนในฐานะสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ พร้อมที่จะทํางานร่วมกับฝรั่งเศสเพื่อสนับสนุนการยุติการสู้รบทั่วโลก 

สำหรับสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างปาเลสไตน์และอิสราเอล จีนเรียกร้องให้ทุกฝ่ายร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดการหยุดยิงในฉนวนกาซ่า และจีนสนับสนุนปาเลสไตน์ในการเป็นสมาชิกเต็มรูปแบบของสหประชาชาติ สนับสนุนการแก้ปัญหาระหว่างทั้งสองฝ่าย เพื่อให้เกิดสันติภาพที่ยั่งยืนในตะวันออกกลาง

ส่วนเรื่องวิกฤตยูเครน จีนได้แสดงจุดยืเรียกร้องให้ทุกฝ่ายกลับมามีส่วนร่วมและเจรจากันอีกครั้งเพื่อสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน โดยสนับสนุนการจัดประชุมสันติภาพระหว่างประเทศในช่วงเวลาที่เหมาะสม

การหารือกันระหว่างผู้นำจีนและฝรั่งเศสในครั้งนี้ จึงเป็นการยกระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือกับฝรั่งเศสเพื่อก้าวไปข้างหน้าและสร้างอนาคตที่ดีกว่าร่วมกัน

บทความ : ประวีณมัย บ่ายคล้อย