ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานในโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน

0
113

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และนายหวัง เสี่ยวเทา รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติของจีน ร่วมประชุมหารือ “กลุ่มเล็ก”  เกี่ยวกับความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานในโครงการความร่วมมือที่ฝ่ายไทยและฝ่ายจีนรับผิดชอบ หลักการของเงื่อนไขทั่วไปของร่างสัญญา 2 การขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุมและวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมของฝ่ายจีน และรายละเอียดสำหรับเริ่มต้นการก่อสร้างระยะแรกของโครงการฯ โดยมี นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ รองปลัดกระทรวงคมนาคม หัวหน้ากลุ่มภารกิจการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวง นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร นายวีรพล ปานะบุตร อัยการ นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน การรถไฟแห่งประเทศไทย ผู้แทนสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ และผู้แทนฝ่ายจีน เข้าร่วมการหารือ ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ