เทิด ด้วย ทำ: CENTRAL GREEN [email protected]

0
353

กลุ่มเซ็นทรัลดำเนินโครงการเรียนรู้สู่การลงมือทำตามแนวพระราชดำริ ด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ “เทิด ด้วย ทำ: CENTRAL GREEN [email protected]” บูรณาการพื้นที่บำบัดน้ำเสียคูคลองเลียบถนนวิภาวดีรังสิต-ลาดพร้าว ภายใต้โครงการกลุ่มเซ็นทรัลรักษ์สิ่งแวดล้อม (CENTRAL GROUP LOVES THE EARTH)

บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัดร่วมกับ สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร, มูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์, มูลนิธิการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน (มูลนิธิ 3R), สำนักระบายน้ำ, สำนักงานเขตจตุจักร, สำนักเทศกิจ, สำนักจราจร, การรถไฟแห่งประเทศไทย, กรมทางหลวง, การทางพิเศษ ร่วมด้วย ชมรมหน่วยงานย่านวิภาวดีรังสิต นำโดย ปตท, การบินไทย, บางกอกแอร์เวยส์, อีซูซุ, กลุ่มมหาวิทยาลัยเซ็นต์จอห์น, โรงเรียนหอวัง เป็นต้น จัดกิจกรรม “เทิด ด้วย ทำ: CENTRAL GREEN [email protected]ภายใต้โครงการ Central Group Loves The Earth เพื่อร่วมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยการน้อมนำแนวพระราชดำริด้านการจัดการคุณภาพน้ำและการบำบัดน้ำเสียมาปฏิบัติ ร่วมบูรณาการพื้นที่ในการบำบัดน้ำเสียคูคลองเลียบถนนวิภาวดีรังสิต, ปลูกต้นไม้, ปรับสภาพแวดล้อมความสะอาดบริเวณคูคลองเลียบถนนวิภาวดีรังสิต ตลอดจนการบริหารจัดการขยะ และปรับปรุงสวนสมเด็จย่า 84 พรรษา

โครงการ “เทิด ด้วย ทำ: CENTRAL GREEN Project @ Vibhavadi” นำโดย สุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ กรรมการและประธานคณะที่ปรึกษา และพิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิชัยพัฒนา และประธานกรรมการ มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โดยมีดาราจิตอาสา โอ๊ด-สุรศักดิ์ โชติทินวัฒน์, ดิว The Star 9-นัทธพงศ์ พรมสิงห์, เอมี่-อาเมเรีย จาคอป, จอร์จ-ฐปนัท สัตยานุรักษ์ และเมทัล สุขขาว ร่วมกิจกรรม

พิชัย จิราธิวัฒน์กรรมการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด กล่าวถึงโครงการ “เทิด ด้วย ทำ” ว่า เป็นการเรียนรู้สู่การลงมือทำ ตามแนวพระราชดำริ กลุ่มเซ็นทรัลขับเคลื่อนภาระกิจด้านสิ่งแวดล้อม โดยใช้องค์ความรู้จากทุกภาคส่วน นำมาพัฒนาและลงมือปฏิบัติ โดยโครงการนี้มีระยะเวลาการจัดกิจกรรมตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2560 และดำเนินโครงการต่อเนื่องอีกอย่างน้อย 2 ปีนำร่องด้วยกิจกรรมกลุ่มเซ็นทรัลรักษ์สิ่งแวดล้อม : CENTRAL GREEN [email protected]”ดำเนินกิจกรรมรอบบริเวณถนนวิภาวดี6 จุด ได้แก่ ด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว จัดแสดงนิทรรศการนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มเซ็นทรัลและภาคีเครือข่าย เช่น มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน (3R) และ โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) ตัวอย่างความสำเร็จระบบการบำบัดน้ำเสีย จากเครือข่ายเยาวชนโรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ เขตประเวศ, ชุมชนบ้านศาลาดิน อ.พุทธมลฑล จ.นครปฐม และ ชุมชนคลองลัดมะยมตั้งแสดงไว้ตลอดทั้งวัน, การทำเวิร์คชอป ถังดักไขมัน จากมูลนิธิอุทกพัฒน์จำนวน 100 ถัง, เก็บกวาดขยะ ทำความสะอาดถนน ทางเดินเท้า ป้ายรถเมล์ด้วยน้ำยาทำความสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

บริเวณคลองเลียบถนนวิภาวดีรังสิตทำความสะอาด กวาดเก็บขยะ และปลูกต้นไม้บริเวณริมคูคลอง เพื่อดูดซับมลพิษทางอากาศและสารพิษในดินเช่น พุทธรักษา ธูปฤๅษีกก แว่นแก้ว ฯลฯ จัดทำแพพืชน้ำบำบัด (Bio Box) และติดตั้งเครื่องเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 2 เครื่อง สวนสมเด็จย่า 84 พรรษาปรับระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ ทำสวนหย่อม ปลูก “ต้นรวงผึ้ง” ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 ทาสีรั้วน้ำพุ ศาลาที่นั่งพักภายใน และซุ้มการะเวก ทั้ง5 ซุ้ม ทำความสะอาดด้านหน้าสวน เช่น ป้ายรถเมล์ ทางเดินเท้า ติดป้ายประกาศกฎระเบียบการใช้สวนอันใหม่ ถนนด้านข้างศูนย์การค้าThe Oneทำการลอกท่อระบายน้ำ ดูดไขมัน, ทำความสะอาดถนน ทางเดินเท้า พื้นที่เกาะกลาง และถนนทางโค้ง ที่เชื่อมต่อจากพหลโยธินออกไปถนนวิภาวดี ถนนพหลโยธิน บริเวณด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าวและถนนหอวัง บริเวณด้านข้างศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าวและบริเวณใกล้เคียงโดยรอบ เก็บกวาดขยะ ทำความสะอาดถนน ทางเดินเท้า ด้วยน้ำยาทำความสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แจกถังดักไขมันให้ร้านค้าแผงลอย

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิชัยพัฒนา และประธานกรรมการ มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า การดำเนินงาน เทิด ด้วย ทำ เป็นหนึ่งในโครงการภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ริเริ่มขึ้นเพื่อร่วมกันฟื้นฟู พัฒนา บริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่า และการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นที่จะสร้างเครือข่ายเยาวชน และประชาชน เรียนรู้จากตัวอย่างความสำเร็จของการจัดการทรัพยากรน้ำ ตามแนวพระราชดำริ นำมาร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม และตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการ ดิน น้ำ ป่า พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้จากตัวอย่างความสำเร็จใน 60 แกนนำเครือข่าย โดยเฉพาะเยาวชน จะมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาและเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง เป็นพลังขับเคลื่อนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยเยาวชนและประชาชนจะมีส่วนร่วมในการรณรงค์ ฟื้นฟู และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาในชุมชนของตน

ด้าน ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี ประธานกรรมการ มูลนิธิการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน (3R) เผยถึง การสนับสนุนองค์ความรู้ในด้านการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนว่า “มูลนิธิการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน จัดตั้งขึ้นโดยพระธรรมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก โดยดำริของดร.สุเมธ ตันติเวชกุล มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้การจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืนและดูแลสิ่งแวดล้อม โดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงนำ และหลัก 3R ซึ่งประกอบด้วย Reduce – การลดการใช้ Reuse – เพิ่มการใช้ซ้ำ และ Recycle – การนำกลับมาใช้ใหม่ ให้แก่ ภิกษุสามเณร ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชน ส่งเสริมให้เกิดสังคมรีไซเคิลและอุตสาหกรรมสีเขียว มูลนิธิ 3R มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติในการร่วมเป็นภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรม “CENTRAL GREEN [email protected]” ในครั้งนี้ ซึ่งมูลนิธิจะได้นำองค์ความรู้ตามที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ ร่วมขับเคลื่อนโครงการ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรให้บรรลุผลสำเร็จอย่างยั่งยืนต่อไป”

นางสุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ได้เล่าถึงการเป็นภาคีในการร่วมให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรม “CENTRAL GREEN [email protected]” ครั้งนี้ว่า “กรุงเทพมหานคร ได้ให้การสนับสนุนยานพาหนะ ได้แก่ รถฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน 10 คัน รถบรรทุกน้ำ จำนวน 25 คัน รถดูดเลน จำนวน 2 คัน รถกระบะบรรทุก 6 ล้อ จำนวน 10 คัน รถแบคโฮ จำนวน 1 คัน รถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด 2 ตัน จำนวน 7 คัน รถดูดไขมัน จำนวน 2 คัน และระดมเจ้าหน้าที่ จำนวนทั้งสิ้น 490 คน ทั้งจากสำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการระบายน้ำ และกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ จำนวน 7 เขต ได้แก่ จตุจักร, สายไหม, บางซื่อ, บางเขน, หลักสี่, ดอนเมือง และลาดพร้าว ร่วมพัฒนาทำความสะอาดภายในสวนสมเด็จย่า และบริเวณโดยรอบ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมถนนวิภาวดีรังสิต รวมถึงล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำถนนคู่ขนานวิภาวดีรังสิตบริเวณหลังสวนสมเด็จย่าระยะทาง 300 เมตรนอกจากนั้น สำนักงานเขตจตุจักรได้ประสานขอความร่วมมือผู้ประกอบการร้านค้า จัดระเบียบผู้ค้าบริเวณทางเท้าและถนนโดยรอบศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการคัดแยกขยะ และการรณรงค์การเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยมีเป้าหมายสำคัญในการสร้างความตระหนัก และการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีส่วนช่วยผลักดันให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่น่าอยู่ และเป็นมหานครแห่งสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”

คุณปณิตา สุขศรีดากุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า นอกจากโครงการ CENTRAL GREEN Projectจะจัดกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมรอบบริเวณ วิภาวดี-รังสิต-ลาดพร้าว แล้วกิจกรรมนี้ยังได้กระจายไปยังศูนย์การค้าของซีพีเอ็นสาขาอื่นๆแบ่งเป็น4 แห่งในกรุงเทพมหานคร คือ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว, เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า, เซ็นทรัลพลาซา บางนา, เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ และอีก 12 สาขา 9 จังหวัด ได้แก่ เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่, เซ็นทรัลแอร์พอร์ต เชียงใหม่, เซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก, เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น, เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี, เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่, เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยาบีช, เซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี,เซ็นทรัลพลาซา ศาลายา, เซ็นทรัลเฟสติวัล สมุย,เซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี และเซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช รวมทั้งสิ้น 16 สาขา

สำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมของชมรมหน่วยงานย่านวิภาวดีรังสิต มีการดำเนินงาน ดังนี้ 1.การร่วมปรับปรุงสวนสมเด็จย่า ซึ่งจะเป็นโครงการในระยะยาว ภายใต้การดูแลของสำนักสิ่งแวดล้อม ที่มีนโยบายจะปรับปรุงสวนแห่งนี้ให้เป็นศูนย์รวมกิจกรรมนันทนาการอันก่อประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมและชุมชน 2.การร่วมสนับสนุน การปรับปรุงแผ่นป้ายประกาศของกรุงเทพมหานคร ให้เป็นป้ายถาวร โดยมีโลโก้ของชมรมฯ ร่วมสนับสนุน 3.การร่วมสนับสนุนติดตั้งเครื่องเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ในคลองเลียบถนนวิภาวดีรังสิต ด้านหน้าโรงเรียนหอวังโดยติดป้ายสนับสนุน โดยชมรมหน่วยงานย่านวิภาวดีรังสิต 4.การจัดพนักงานจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมฯ 5.การจัดกิจกรรมบริเวณคลอง ถนน และสะพานลอยด้านหน้าของแต่ละหน่วยงา