สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน ลงนามความร่วมมือกิจกรรมทางวิชาการร่วมกับ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

0
253

ชัยวัฒน์ วนิชวัฒนะ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน และ ลู่หย่งเจียง เลขาธิการ สมาคมฯ ร่วมลงนามความร่วมมือกับ อ.กอบกิจ ประดิษฐผลพานิช คณบดี และ อ.ณัทธสิฐษิ์ สิริปัญญาธนกิจ รองคณบดี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในการจัดกิจกรรมทางวิชาการร่วมกันระหว่างสมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน กับ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ณ ห้องสัจจา ชั้น 1 อาคารอธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

379839-405x720

ชัยวัฒน์ วนิชวัฒนะ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน

379838-679x720

ลู่หย่งเจียง เลขาธิการ สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน

379840-405x720

อ.กอบกิจ ประดิษฐผลพานิช คณบดี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

379841-405x720

และ อ.ณัทธสิฐษิ์ สิริปัญญาธนกิจ รองคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ที่มา :: สำนักข่าวบางกอกทูเดย์ (www.bangkok-today.com/)