สุดตระการตา! เทศกาลไฟในกว่างโจวทาวเวอร์

0
245
สุดตระการตา! เทศกาลไฟในกว่างโจวทาวเวอร์

ผู้คนแห่ชมเทศกาลไฟใน “กว่างโจวทาวเวอร์” (Canton Tower) ในเมืองกว่างโจว เมืองเอกของมณฑลกว่างตงทางใต้ของจีน จะตื่นตาตื่นใจขนาดไหนไปชมกัน!

สุดตระการตา! เทศกาลไฟในกว่างโจวทาวเวอร์ สุดตระการตา! เทศกาลไฟในกว่างโจวทาวเวอร์ สุดตระการตา! เทศกาลไฟในกว่างโจวทาวเวอร์ สุดตระการตา! เทศกาลไฟในกว่างโจวทาวเวอร์ สุดตระการตา! เทศกาลไฟในกว่างโจวทาวเวอร์

(ภาพถ่ายเมื่อวันที่ 25 ม.ค.)

ข้อมูลเพิ่มเติม จากบทความเรื่อง Architecture Story of China  นิตยสาร New Silk Road ฉบับเดือนมกราคม 2560

ตึกรามบ้านมังกร โดย นิธิพันธ์ วิประวิทย์

Canton Tower