“มหกรรมหุ่นยนต์อาชีวศึกษา” เฟ้นหาทีมเก่งไปแข่งที่ญี่ปุ่น

0
422
“มหกรรมหุ่นยนต์อาชีวศึกษา” เฟ้นหาทีมเก่งไปแข่งที่ญี่ปุ่น

ดร.ประชาคม  จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดงานมหกรรมหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปี 2560 (R-Cheewa Robot contest 2016)  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-30 มกราคม 2560 ณ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี นั้น เป็นโครงการที่สำคัญที่ช่วยกระตุ้นให้เยาวชนเกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาหุ่นยนต์ให้สามารถใช้งานได้จริง ทั้งในภาคอุตสาหกรรม ด้านการแพทย์ และด้านการกู้ภัย ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้เกิดความคิดสร้างสรรค์   นำทักษะความรู้จากการเรียนสู่การปฏิบัติ และสร้างความรักความสามัคคี โดยสำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา ได้ให้การสนับสนุนการประดิษฐ์ คิดค้น และพัฒนาเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ผลการประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ในงานมหกรรมหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปี 2559 มีดังนี้

การแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัย (Rescue Robot) รางวัลชนะเลิศ ทีมเซราะกราวโรบอท วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมWiangsa megabot วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา รองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมเห็ดโคน กิโลฯ 10 ขีด วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี และรองชนะเลิศอันดับ 3 ทีมงาช้างดำบอท วิทยาลัยเทคนิคน่าน

การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรม (Industrial Arm Robot) รางวัลชนะเลิศ ทีมวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม     รองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว และรองชนะเลิศอันดับ 3 ทีมวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

และการประกวดหุ่นยนต์มือกลแขนกลเพื่อคนพิการ (Arm – hand Robot) รางวัลชนะเลิศ ทีมเขาไม้แก้วโรบอท วิทยาลัยการอาชีพแกลง รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม PCC Hand Arm Robot วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ รองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม Arm แกลง วิทยาลัยการอาชีพแกลง และรองชนะเลิศอันดับ 3 ทีมศรีวังArm Robot วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

โดยผู้ชนะเลิศการแข่งขันแต่ละประเภท จะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา และรางวัลรองชนะเลิศ จะได้รับโล่รางวัล พร้อมทุนการศึกษา โดยศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต เป็นผู้สนับสนุนทุนการศึกษา และสถานที่แข่งขัน

สำหรับการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา หรือ เอบียู โรบอท คอนเทสต์  (ABU  : Asia-Pacific Robot contest) ในครั้งนี้ เป็นรอบคัดเลือกให้เหลือ 48 ทีมจากทีมหุ่นยนต์สถานศึกษาทั่วประเทศที่เข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 132 ทีม โดยช่วงกลางเดือนมีนาคม 2560 จะเป็นรอบคัดเลือกเฟ้นหาทีมหุ่นยนต์ตัวแทนระดับอาชีวศึกษา จำนวน 16 ทีม เพื่อไปเข้าร่วมแข่งขันกับทีมหุ่นยนต์ตัวแทนระดับอุดมศึกษาเพื่อชิงแชมป์ประเทศไทย และเป็นตัวแทนประเทศไทยไปเข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติ  ณ ประเทศญี่ปุ่น

“มหกรรมหุ่นยนต์อาชีวศึกษา” เฟ้นหาทีมเก่งไปแข่งที่ญี่ปุ่น