สืบสานวัฒนธรรม เทศกาลทอผ้าในกว่างซี

0
206
สืบสานวัฒนธรรม! เทศกาลทอผ้าในกว่างซี

ชมภาพที่ถูกบันทึกไว้ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2017 ของเทศกาลทอผ้าประจำปี ที่จัดขึ้นในหมู่บ้านหลงผิง เขตปกครองตนเองชนชาติเก้อหลงเชิ่ง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ประเทศจีน ภายในงานคุณจะได้เห็นลีลาการทอผ้าของเหล่าอาม่าผู้เชี่ยวชาญ และครอบครัวชาวต้งที่ยกขโยงกันมาชื่นชม และถือเป็นการสนับสนุนให้ลูกหลานช่วยกันสืบสานประเพณีนี้ต่อไปในอนาคต

สืบสานวัฒนธรรม! เทศกาลทอผ้าในกว่างซี สืบสานวัฒนธรรม! เทศกาลทอผ้าในกว่างซี สืบสานวัฒนธรรม! เทศกาลทอผ้าในกว่างซี