นักศึกษาอาชีวะกวาดรางวัลสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่

0
261
นักศึกษาอาชีวะกวาดรางวัลสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ส่งสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่อาชีวศึกษา ร่วมแข่งขัน “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งเป็นเวทีต้อนรับให้นักประดิษฐ์ไทยและจากนานาชาติกว่า ๑๙ ประเทศ แสดงผลงานประดิษฐ์และนวัตกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชน/สังคม เศรษฐกิจ และประเทศ ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ภายใต้แนวคิด “สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม: พลังสร้างความมั่นคง สู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน”   โดย วช. ได้จัดการประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้นในระดับเยาวชนภายใต้โครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” เพื่อเป็นเวทีให้เยาวชนได้ร่วมแข่งขันประกวดสิ่งประดิษฐ์ และนำเสนอแนวคิดในการประดิษฐ์ผลงาน มีเยาวชนทั้งนักเรียนและนักศึกษาทั่วประเทศนำผลงานเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 414 ผลงาน แบ่งประเภทรางวัลเป็น 3 ประเภท คือ ประเภทมัธยมศึกษา ประเภทอาชีวศึกษา และประเภทอุดมศึกษา  โดยในประเภทอาชีวศึกษา มีสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัล ดังนี้

กลุ่มเรื่องที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลงานเรื่อง “เครื่องล้างหัวฉีดดีเซลคอมมอนเรล” จาก วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ผลงานเรื่อง “ชุดกักคราบน้ำมันในน้ำ นวัตกรรมจากน้ำยางพาราแบบประหยัดพลังงาน” จากวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ผลงานเรื่อง “ทุ่นเตือนภัยร่องน้ำพลังงานคลื่นทะเล” จากวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ ผลงานเรื่อง “เครื่องตัดอิฐมวลเบา” จากวิทยาลัยเทคนิคตราด

กลุ่มเรื่องที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านเกษตร อาหาร และอุตสาหกรรม รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลงานเรื่อง “เครื่องช่วยผูกไม้กวาดดอกอ้อกึ่งอัตโนมัติ เพื่อการประกอบอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ และคนพิการ” จากวิทยาลัยเทคนิคระนอง รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ผลงานเรื่อง “ตู้อบและรมควันยางพาราประหยัดพลังงานแบบใช้งานภายในครัวเรือน” จากวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ผลงานเรื่อง “อุปกรณ์ดำนา” จากวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ ผลงานเรื่อง “เครื่องคัดแยกเมล็ดข้าวสารขนาดเล็ก” จากวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

กลุ่มเรื่องที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และสาธารณสุข รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลงานเรื่อง “เครื่องช่วยฟังสำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน รุ่นที่ 3” จากวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา กรุงเทพฯ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ได้แก่ ผลงานเรื่อง “เครื่องวัดระดับการหายใจคู่กล้ามเนื้อมัดเล็ก” จาก วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร จังหวัดสงขลา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ ผลงานเรื่อง “Walker อเนกประสงค์สำหรับผู้ป่วยและผู้สูงอายุ” จาก วิทยาลัย  เทคนิคสุราษฎร์ธานี รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3  ได้แก่ ผลงานเรื่อง “โถปัสสาวะฉุกเฉินเพื่อผู้ป่วยและผู้สูงอายุ” จาก วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา

กลุ่มเรื่องที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านคุณภาพชีวิต ศิลปะและการออกแบบ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลงานเรื่อง “ชุดตรวจค้นผู้ต้องสงสัยเพื่อความมั่นคง” จาก วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ผลงานเรื่อง “เครื่องถอดและประกอบโช๊คอัพแมคเฟอร์สันสตรัทแบบถอดประกอบคู่กึ่งอัตโนมัติ” จาก วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ผลงานเรื่อง “ศิลปะสลักดุนทองแดงประยุกต์” จาก วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ ผลงานเรื่อง “อุปกรณ์ทำความสะอาดรังนกนางแอ่นกินรังด้วยแรงสั่นจากคลื่นเสียงของลำโพง” จากวิทยาลัยเทคนิคสตูล

ทั้งนี้ รางวัลในแต่ละกลุ่ม แบ่งเป็น รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 40,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 30,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 20,000 บาท และ รองชนะเลิศอันดับ 3 เงินรางวัล 10,000 บาท ตามลำดับ พร้อมถ้วยรางวัลทุกรางวัล

ที่มา : www.komchadluek.com

ภาพ : www.me.psu.ac.th