​คิมจองอึนยิ้มร่า! ออกเยี่ยมชมโรงงานเลี้ยงปลาดุก

0
153

เมื่อวันที่ 21 ก.พ. เว็บไซต์ rodong.rep.kp ของเกาหลีเหนือรายงานว่า  คิมจองอึน ผู้นำสูงสุดของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (เกาหลีเหนือ) ไปเยี่ยมชมโรงงานปลาดุกแห่งหนึ่ง

รายงานระบุว่า โรงงานแห่งนี้ปฏิบัติตามแนวคิดของคึมจองอึน พัฒนาจนกลายเป็นโรงงานเลี้ยงปลาดุกมาตรฐานระดับโลก ให้เป็นรูปธรรมปฏิบัติได้จริง ใช้เทคโนโลยี มีขั้นตอนรัดกุม และการผลิตที่ทันสมัย

อย่างไรก็ตาม ในภาพแสดงให้เห็นว่าคิมจองอึนกำลังเยี่ยมชมโรงงานด้วยใบหน้ายิ้มแย้มอย่างมีความสุข