​จีนออกคำเตือนเมืองโบราณลี่เจียง หลังเกิดปัญหากระทบ นทท.

0
250

กรมการท่องเที่ยวแห่งชาติของจีนออกคำเตือนแก่แหล่งท่องเที่ยวระดับ 5A จำนวน 3 แห่งในเมืองโบราณลี่เจียง ในเมืองลี่เจียง มณฑลยูนนาน โดยกำหนดให้แก้ไขความผิดต่างๆให้ถูกต้องภายใน 6 เดือน เพราะตลอดเวลาที่ผ่านมามีการฟ้องร้องจากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากที่ไปเที่ยวลี่เจียงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางร่างกายและทรัพย์สิน ส่งผลเสียต่อสังคมเป็นวงกว้าง ซึ่งแนวโน้มการฟ้องร้องยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ยังมีปัญหาอื่นๆอีกเช่น ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในเมืองโบราณทะเลาะวิวาทกับผู้ประกอบการกิจการท่องเที่ยว คุณภาพของบริการและสถานที่ลดลง สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ไม่ได้รับการดูแล

ทั้งนี้ รัฐบาลท้องถิ่นก็ได้ออกมายอมรับคำเตือน การตัดสินใจ การตรวจสอบ ตลอดจนคำวิจารณ์ของกรมการท่องเที่ยวแห่งชาติแล้ว