​ปักกิ่งเพิ่มมาตรการควบคุมการซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์

0
70

เมื่อวันที่ 17 มีนาคมที่ผ่านมา คณะกรรมการการเคหะ และการพัฒนาเมือง-ชนบทแห่งเทศบาลนครปักกิ่ง ธนาคารกลางจีน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการธนาคารจีน และสำนักงานกำกับดูแลกองทุนสำรองเพื่อเคหะสถานกรุงปักกิ่งร่วมกันประกาศหนังสือเวียนว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการซื้อขายที่อยู่อาศัย และนโยบายการให้สินเชื่อ

หนังสือเวียนระบุว่า ครอบครัวใดที่มีที่อยู่อาศัย 1 แห่งในกรุงปักกิ่ง หรือครอบครัวใดที่ไม่มีที่อยู่อาซัยแต่มีประวัติการขอสินเชื่อ หากมีความประสงค์จะซื้อที่อยู่อาศัยทั่วไป เงินงวดแรกที่จ่ายจะต้องสูงกว่า 60% ของมูลค่าที่อยู่อาศัย ส่วนการซื้อที่อยู่อาศัยพิเศษ เงินงวดแรกที่จ่ายจะต้องสูงกว่า 80% ของมูลค่าที่อยู่อาศัย