​เมื่อหิมะโปรยปรายที่ฉีเหลียนซาน

0
141

ชมภาพหมู่บ้านหม่าถีในเขตปกครองตนเองชนชาติหยู้กู้ ซู่หนาน ที่ตั้งอยู่บริเวณตีนภูเขาฉีเหลียนหรือฉีเหลียนซานภายใต้อ้อมกอดของหิมะเมื่อวันที่ 24 มีนาคมที่ผ่านมา โดยเมื่อสองสามวันก่อน หิมะได้ตกลงมาอย่างหนัก ทำให้ทั่วทุกสารทิศกลายเป็นสีขาวโพลนสวยงามและเต็มเปี่ยมไปด้วยมนต์ขลัง