ตงหยางเดินหน้าสู่ “เมืองคาร์บอนต่ำ” แห่งเจ้อเจียง

0
209

ชมภาพของโรงไฟฟ้าหลังคาแม่เหล็กเหิงเตี้ยนตะวันออก เมืองตงหยาง มณฑลเจ้อเจียง ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีน ที่ได้เริ่มผลิตไฟฟ้าขึ้นเป็นครั้งแรก ในช่วงต้นเดือนเมษายน 2013 และหลังจากเวลาผ่านพ้นไป 4 ปีโรงงานแห่งนี้สามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดในระดับท้องถิ่นได้มากถึง 75 ล้านกิโลวัตต์

สถานีไฟฟ้าดังกล่าวอยู่ภายใต้โครงการทดลองจินไท่หยางแห่งชาติ ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม โดยได้มีการติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์กว่า 92,000 แผงลงบนพื้นที่ 216,000 ตารางเมตร ด้วยเงินลงทุนกว่า 200 ล้านหยวน และมีกำลังผลิตติดตั้งที่ 20.7 เมกะวัตต์

เมื่อช่วงต้นปี 2017 ที่ผ่านมา เมืองตงหยางได้ประกาศถึงแผนการที่จะเร่งการพัฒนาอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ให้เจริญก้าวหน้า พร้อมทั้งเสนอนโยบายสนับสนุนการสร้างโรงงานไฟฟ้าที่มีหลังคาเป็นแผงโซลาร์เซลล์ เพื่อช่วยให้เมืองแห่งนี้พัฒนาสู่ “เมืองคาร์บอนต่ำ”