มอบทองคำเข้าคลังหลวง สืบสานเจตนารมณ์องค์หลวงตาพระมหาบัว

0
223

คณะศิษยานุศิษย์องค์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ได้พร้อมใจกันจัดงานบุญประเพณี “ผ้าป่า ๑๒ เมษาฯ สืบหน่อต่อแขนงคลังหลวง บูชาพระคุณองค์หลวงตา” ประจำปี 2560 ซึ่งครบรอบ 19 ปี ของโครงการช่วยชาติ ที่ริเริ่มโดยองค์หลวงตาพระมหาบัว 

โครงการช่วยชาติ เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการในปี 2541 ซึ่งเป็นช่วงที่ไทยประสบวิกฤติเศรษฐกิจรุนแรง มีหนี้ต่างประเทศสูง องค์หลวงตาจึงเป็นผู้นำ ระดมสินทรัพย์จากประชาชนชาวไทยที่เสียสละช่วยกันบริจาค นำไปมอบเข้าคลังหลวงเพื่อเป็นหลักประกันของชาติสืบไป

ซึ่งนับตั้งแต่โครงการครั้งแรกในปี 2541 จนถึงปี 2559 ได้มีการมอบสินทรัพย์เข้าสู่คลังหลวง 21 ครั้ง มีทองคำทั้งสิ้น 1,069 แท่ง น้ำหนักประมาณ 13 ตัน และเงินจำนวนประมาณ 10.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

โดยในปีนี้ คณะศิษย์ฯ โดยมีพระอาจารย์คลาด ครุธัมโม เป็นประธานสงฆ์ ได้สืบสานเจตนารมณ์องค์หลวงตา พร้อมใจกันมอบทองคำเข้าสู่คลังหลวงอีกครั้ง จำนวน 10 แท่ง น้ำหนัก 10 กิโลกรัม ต่อผู้ว่าการแบงก์ชาติ ณ สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เพื่อนำเข้าเก็บไว้ในบัญชีสำรองพิเศษของทุนสำรองเงินตรา เพื่อเป็นสมบัติของชาติ

ปัจจุบันทองคำและเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ทั้งหมดตามที่กล่าวมาข้างต้น ยังถูกเก็บรักษาไว้ในบัญชีทุนสำรองพิเศษของทุนสำรองเงินตรา ตามเจตนารมณ์ของผู้บริจาค โดยทองคำทั้งหมดจะถูกเก็บรักษาไว้ที่ห้องมั่นคงของแบงก์ชาติ ที่มีการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด และจะมีการตรวจนับทุกปี โดยมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจสอบด้วย