ปธน.จีนพบปธน.ฟิลิปปินส์

0
81

        วันที่ 20 พฤศจิกายน นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนที่อยู่ระหว่างการเยือนฟิลิปปินส์อย่างเป็นทางการ ได้พบเจรจากับนายโรดริโก ดูแตร์เต ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ผู้นำทั้งสองประเทศร่วมกันวางแผนพัฒนาความสัมพันธ์ในอนาคต โดยตกลงกันว่า จะสร้างความสัมพันธ์ที่ร่วมมือกันทางยุทธศาสตร์รอบด้าน บนพื้นฐานแห่งความเคารพซึ่งกันและกัน เปิดใจกัน เสมอภาค อำนวยประโยชน์แก่กัน และร่วมมือกันเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกัน

       นายสี จิ้นผิงกล่าวว่า จีนกับฟิลิปปินส์เป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีการไปมาหาสู่กันเป็นเวลายาวนานกว่า 1000ปี การพัฒนามิตรภาพและความสัมพันธ์ฉันเพื่อนบ้านตลอดจนความร่วมมือเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกัน จึงเป็นทางเลือกที่ถูกต้องเพียงทางเดียว ด้วยความพยายามของทั้งสองฝ่าย ความร่วมมือในทุกๆ ด้านประสบผลสำเร็จอย่างมาก เปิดหน้าใหม่แห่งความสัมพันธ์จีน-ฟิลิปปินส์สร้างความผาสุกให้แก่ประชาชนทั้งสองประเทศ และสร้างคุณูปการต่อสันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาค

         นายสี จิ้นผิงย้ำว่า การสร้างความสัมพันธ์ที่ร่วมมือกันทางยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่างจีนกับฟิลิปปินส์สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนทั้งสองประเทศอีกทั้งเป็นผลดีต่อการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกันฟิลิปปินส์เป็นหุ้นส่วนสำคัญของจีนในการพัฒนา“หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ซึ่งจะเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของฟิลิปปินส์ สองฝ่ายควรกระชับความร่วมมือในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การสื่อสารโทรคมนาคมและการเกษตร

          นายสี จิ้นผิงชี้ว่า จีนกับฟิลิปปินส์มีผลประโยชน์ร่วมกันมากมายในทะเลหนานไห่ ควรบริหารและควบคุมข้อขัดแย้งด้วยการปรึกษาหารือกันอย่างสันติ ผลักดันความร่วมมือด้านกิจการทางทะเล ส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาค สร้างความผาสุกให้กับประชาชน

นายโรดริโก ดูแตร์เตกล่าวว่า นี่เป็นการเยือนฟิลิปปินส์ครั้งแรกของประธานาธิบดีจีนในช่วง 13 ปีที่ผ่านมา จึงมีความหมายทางประวัติศาสตร์ ถือเป็นเหตุการณ์สำคัญในความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ และเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ของความร่วมมือระหว่างสองฝ่าย และย้ำว่าฟิลิปปินส์สนับสนุนประเทศต่างๆ ในภูมิภาคร่วมกันพิทักษ์สันติภาพและเสถียรภาพของทะเลหนานไห่ ยินดีที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอาเซียน และจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับจีนมากขึ้นภายใต้กรอบสหประชาชาติและองค์กรระหว่างประเทศอื่นๆ