เจิ้งโจวพบภาชนะในหลุมศพที่สุสานโบราณ

0
408

เมื่อวันที่ 24 เมษายนที่ผ่านมา นักโบราณคดีของจีนพบภาชนะต่างๆ เช่น เครื่องปั้นดินเผา เครื่องประดับทำจากหินสี ที่ใช้สำหรับฝังพร้อมศพในสุสานราชวงศ์โจวตะวันออก (771-256 ปีก่อน ค.ศ.) เมืองเจิ้งโจว มณฑลเหอหนาน ภาชนะทองเหลือง รวมถึงกระดูกไก่สำหรับใช้ในการทำพิธี

จากรายงาน ขณะนี้พบว่าในสุสานมีหลุมฝังศพทั้งหมด 30 หลุม โดยส่วนมากเป็นหลุมฝังศพในสมัยราชวงศ์โจวตะวันออก