ความร่วมมือไทย-จีน เป็นการให้สิทธิพิเศษแก่กัน และกันและอำนวยประโยชน์แก่กันและกัน

0
326

 

สัมภาษณ์นายจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี ประธานหอการค้าไทย-จีน  “ความร่วมมือไทย-จีน เป็นการให้สิทธิพิเศษแก่กัน และกันและอำนวยประโยชน์แก่กันและกัน”

 

หนังสือพิมพ์ People’s Daily รายงานบทสัมภาษณ์ นายจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี ประธานหอการค้าไทย-จีน   ว่า   “จีนเป็นองคาพยพเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับที่สองของโลก มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วในหลายๆ ด้าน ผมคิดว่า จีนยังคงรักษาแนวโน้มนำหน้าโลกในอนาคต” โดยประธานหอการค้าไทย-จีนได้แสดงความมั่นใจต่ออนาคตการพัฒนาทางเศรษฐกิจของจีนในการให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวพิเศษในวาระที่จีนเปิดการประชุมสองสภา

 

หอการค้าไทย-จีน จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2453 เป็นสมาคมชาวจีนในไทยที่มีอิทธิพลมากที่สุดสมาคมหนึ่ง นายจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี ในฐานะประธานหอการค้าไทย-จีน ให้ความสนใจแก่การพัฒนาทางเศรษฐกิจของจีนมาตลอด   ประธานหอการค้าไทย-จีนกล่าวต่อไปว่า เศรษฐกิจของจีนพัฒนาอย่างรวดเร็วในรอบ 30 กว่าปีที่ผ่านมา ปีหลังๆ นี้ อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนชะลอลงมาบ้าง เนื่องจากโครงสร้างทางเศรษฐกิจต้องเผชิญหน้ากับการปรับปรุง “ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ปกติมาก จังหวะการพัฒนาทางเศรษฐกิจโลกก็ชะลอลงด้วย”

 

นายจิตติกล่าวว่า จีนได้กลายเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของไทยแทนญี่ปุ่นเมื่อปี พ.ศ. 2557 จนในปัจจุบันนี้ จีนก็เป็นแหล่งเงินทุนต่างประเทศรายใหญ่อันดับที่สองของไทยด้วย “ผมเชื่อว่า การลงทุนจากจีนสู่ไทยก็จะล้ำหน้าญี่ปุ่นได้ในไม่ช้า พร้อมๆ กับการผลักดันความร่วมมือไทย-จีนเข้าสู่มิติที่ลึกขึ้น”

 

ปัจจุบันนี้ รัฐบาลไทยเสนอเป้าหมายยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ “ไทยแลนด์ 4.0” คือ พัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น โดยผ่านนวัตกรรมใหม่และช่องทางเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมให้อุตสาหกรรมการผลิตของไทยเปลี่ยนรูปแบบยกระดับสูงขึ้น หลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลาง เพิ่มกำลังการแข่งขัน และผลักดันการสร้างนวัตกรรมใหม่และการพัฒนาของธุรกิจเอสเอ็มอี นายจิตติเห็นว่า “One Belt One Road” ของจีนที่เป็นการรณรงค์ให้ธุรกิจจีนก้าวออกจากประเทศไปหาโอกาสใหม่ ก็เป็นการให้การสนับสนุนยุทธศาสตร์พัฒนาของไทยอย่างมากด้วย “ปัจจุบันนี้ ไทยกำลังพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษอย่างสร้างสรรค์ของภาคตะวันออก (EEC) ให้กว้างออกไป และจีนมีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าในด้านกิจการเหล็กและเหล็กกล้า กิจการก่อสร้างและกิจการอุตสาหกรรมการผลิต ซึ่งสนองความต้องการด้านการพัฒนาของไทยในปัจจุบันนี้ได้ ขณะเดียวกัน ก็เป็นประโยชน์แก่จีนที่จะนำกำลังการผลิตที่มีอยู่ นำไปเชื่อมโยงพัฒนากับประเทศต่างๆ ความร่วมมือไทย-จีน เป็นการให้สิทธิพิเศษแก่กันและกัน และอำนวยประโยชน์แก่กันและกัน”

 

นายจิตติ ให้ความสนใจในการผลักดันโครงการความร่วมมือไทย-จีนมาก “ฯพณฯ สมคิด จาตุศรีพิทักษ์   รองนายกรัฐมนตรีไทยได้เข้าร่วมพิธีเข้ารับตำแหน่งประธานหอการค้าไทย-จีนของผมเมื่อต้นปีที่แล้ว  ท่านกล่าวกับสื่อมวลชนว่า ปรารถนาเป็นอย่างยิ่งว่า หอการค้าไทย-จีนจะได้เป็นสะพานเชื่อมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศ” นายจิตติกล่าวว่า หอการค้าไทย-จีนปรารถนาที่จะแสดงบทบาทของตนในการผลักดันพัฒนา “One Belt One Road” และบรรลุซึ่ง “ไทยแลนด์ 4.0”