มิตรภาพนครหนานหนิง-จังหวัดขอนแก่น

0
759

เทศบาลนครขอนแก่นจับมือนครหนานหนิงสร้างโรงเรียนพี่น้อง มุ่งพัฒนาศักยภาพพลเมืองร่วมระหว่าง 2 ประเทศ พร้อมสร้างสวนสาธารณะหนานหนิงมิตรภาพไทย-จีน ที่บึงแก่นนคร ด้านเทศบาลนครขอนแก่นเตรียมเชื่อมสัมพันธ์ร่วมกิจกรรมระดับนานาชาติที่นครหนานหนิง ระหว่างปี 2560-2561

 

 

ลงนามแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างเทศบาลนครขอนแก่น กับ เทศบาลนครหนานหนิง

นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วย นายกเทศมนตรีนครหนานหนิง ร่วม “บันทึกลงนามแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างเทศบาลนครขอนแก่น กับ เทศบาลนครหนานหนิง ปี 2560 – 2561” เพื่อกระชับมิตรภาพและเพิ่มความเข้าใจระหว่างนครขอนแก่น ราชอาณาจักรไทย กับ นครหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน

วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องฟ้ามุ่ย ชั้น 1 โรงแรมพูลแมน ราชาออคิด นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วย นายโจว หงปอ (MR.ZHOU HONGBO) นายกเทศมนตรีนครหนานหนิง ร่วม “บันทึกลงนามแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างเทศบาลนครขอนแก่น กับ เทศบาลนครหนานหนิง ปี 2560 – 2561” เพื่อกระชับมิตรภาพและเพิ่มความเข้าใจระหว่างนครขอนแก่น ราชอาณาจักรไทย กับ นครหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ท่ามกลางสักขีพยานมากมาย อาทิ นายหลี่ หมิง กัง กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดขอนแก่น,นางสาวหวาง ฟาง กงสุลสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดขอนแก่น ,นายยงเกียรติ เหล่าวิโรจน์กุล พลเมืองกิตติมศักดิ์เทศบาลนครหนานหนิง ,รองนายกเทศมนตรี (นายธวัชชัย รื่นรมย์สิริ ,นายชัชวาล พรอมรธรรม) ,สมาชิกสภาเทศบาล (นายธนภณ กิตติวิมลชัย , นางสาวภาสินี ธีรภานุ),ดร.กฤษณวรุณ ไชยนิจ ปลัดเทศบาล ,นางกฤษณา แสนสอาด รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลนครขอนแก่น

ทั้งนี้ การบันทึกลงนามแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างเทศบาลนครขอนแก่น กับ เทศบาลนครหนานหนิง ปี 2560 – 2561 รายละเอียดดังนี้ คือ 1.ทั้งสองฝ่ายจะจัดคณะผู้บริหารเทศบาลเยี่ยมเยือนกัน เพื่อปรึกษาหารือรายละเอียดโครงการแลกเปลี่ยนในด้านต่างๆ 2.ทั้งสองฝ่ายจะส่งคณะด้านวัฒนธรรม การศึกษา การท่องเที่ยว และการกีฬาฯ เยี่ยมเยือนกัน เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือในทุกๆด้าน 3.ทั้งสองฝ่ายจะส่งเสริมการศึกษา สร้างความสัมพันธ์โรงเรียนพี่น้องและการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม 4.นครหนานหนิงจะเชิญชวนนครขอนแก่นเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญในระดับนานาชาติ อาทิเช่น งานนิทรรศการจีน-อาเซียน เทศกาลศิลปะเพลงพื้นบ้านนานาชาติหนานหนิง และงานนิทรรศการสวนนานาชาติ ครั้งที่ 12 ที่จัดขึ้นระหว่างปี 2560 – 2561 เป็นต้น

ทั้งนี้นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เปิดเผยว่า จากการที่คณะผู้บริหารเทศบาลนครหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้เดินทางมาเยือนเทศบาลนครขอนแก่นตามคำเชิญอย่างเป็นทางการ โดยคณะมาเยือนครั้งนี้ได้ทำบันทึกลงนามแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างเทศบาลนครขอนแก่นกับเทศบาลนครหนานหนิง ประจำปี 2560-2561 เพื่อกระชับมิตรภาพและความเข้าใจร่วมกันของทั้ง 2 ฝ่ายที่ได้บรรลุข้อตกลงร่วมกัน

ข้อตกลงประกอบด้วยการจัดคณะผู้บริหารเทศบาลฯ เยี่ยมเยือนกัน เพื่อปรึกษาหารือรายละเอียดโครงการแลกเปลี่ยนด้านต่างๆ การส่งคณะด้านวัฒนธรรม การศึกษา การท่องเที่ยว และการกีฬาฯ เยี่ยมเยือนกัน เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือในทุกๆ ด้าน ร่วมกันส่งเสริมการศึกษา สร้างความสัมพันธ์โรงเรียนพี่น้องและแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม และเทศบาลนครหนานหนิงได้เชิญชวนเทศบาลนครขอนแก่นเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญในระดับนานาชาติ ประกอบด้วย งานนิทรรศการจีน-อาเซียน เทศกาลศิลปะเพลงพื้นบ้านนานาชาติหนานหนิง และงานนิทรรศการสวนนานาชาติ ครั้งที่ 12 ที่จัดขึ้นระหว่างปี 2560-2561

นายธีระศักดิ์ กล่าวต่อว่า เทศบาลนครขอนแก่นมีความสัมพันธ์อันดีงามกับมณฑลกวางสีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา เบื้องต้นติดต่อสัมพันธ์กันระหว่างจังหวัดขอนแก่นกับมณฑลกวางสี ต่อมาได้ขยายความสัมพันธ์กันในระดับเทศบาล โดย ทน.ขอนแก่นกับ ทน.หนานหนิง ทั้งสองเมืองได้ทำบันทึกช่วยจำขึ้น โดยกำหนดวัตถุประสงค์การแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ของทั้งสองเมืองในด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ด้านธุรกิจ การค้า และด้านการบริหารงานเทศบาล

หลังจากนั้นเทศบาลทั้งสองเมืองได้ส่งคณะผู้แทนเดินทางไปเยี่ยมเยือนเมืองซึ่งกันและกันตลอดมาเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง เช่น ปี 2539 ทน.ขอนแก่นได้ออกแบบศาลาวัดไทยให้แก่หนานหนิงที่ภูเขาชิงเซี่ยวซัน และหนานหนิงได้ออกแบบก่อสวนหนานหนิง ที่ริมบึงแก่นนคร ปี 2545 หนานหนิงได้มาเยือนจังหวัดขอนแก่น เพื่อลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรไมตรีระหว่าง 2 เมืองอย่างเป็นทางการ และกำหนดจัดกิจกรรมร่วมกันในด้านต่างๆ ตามข้อตกลงทุกปี

ความสัมพันธ์ของทั้ง 2 เมืองเกิดขึ้นอย่างแน่นแฟ้น ร่วมมือ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การศึกษาข้อมูลการลงทุน ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และการพาณิชย์ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการค้าระหว่างประเทศระหว่างเมือง ทั้งยังทำบันทึกข้อตกลงเรื่องภาษาจีน และการศึกษาด้านวัฒนธรรม และปีที่ผ่านมานั้นได้บรรลุข้อตกลงการสร้างสวนสาธารณะหนานหนิงมิตรภาพไทย-จีน ภายในบริเวณริมบึงแก่นนคร ซึ่งในการเดินทางมาเยือนครั้งนี้ได้ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าในแผนก่อสร้างอีกด้วย

สวนสาธารณะหนานหนิงมิตรภาพไทย-จีน

ทั้งนี้หลังเสร็จจากพิธีลงนาม นายโจ หง ปอ นายกเทศมนตรีนครหนานหนิง นายหลี หมิง กัง กงสุลใหญ่สาธารณประชาชนจีน ประจำจังหวัดขอนแก่นและผู้บริหารเทศบาลนครหนานหนิง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมคณะลงพื้นที่เปิดงานก่อสร้างสวนสาธารณะหนานหนิงมิตรภาพไทย-จีน ที่บริเวณบึงแก่นนคร หลังร่วมกับเทศบาลนครขอนแก่น เตรียมปรับปรุงก่อสร้างสวนใหม่ โดยใช้งบประมาณ 21 ล้านบาท โดยเป็นเงินจาก 3 ส่วน ส่วนละ 7 ล้านบาท คือ
1. จังหวัดขอนแก่น
2. เทศบาลนครขอนแก่น
3. เทศบาลหนานหนิง

นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วย นายกเทศมนตรีนครหนานหนิง ร่วมปลูกต้นคูน หรือ “ราชพฤกษ์” เพื่อกระชับมิตรภาพระหว่างนครขอนแก่น ราชอาณาจักรไทย กับ นครหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน

เยี่ยมชมศูนย์ภาษาอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศูนย์ภาษาอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้การต้อนรับ นายกเทศมนตรีนครหนานหนิง และทีมผู้บริหาร เพื่อเข้าเยี่ยมชมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และศูนย์ภาษาอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยในการนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. กุลธิดา ท้วมสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ให้การต้อนรับทีมผู้บริหารที่เข้าเยี่ยมชม การเยี่ยมชมในครั้งนี้ได้มีแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการศึกษา เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และทีมผู้บริหารจากเทศบาลนครหนานหนิงยังได้เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนของนักศึกษาจีน ที่เข้าศึกษาในหลักสูตรของศูนย์ภาษาอาเซียน พร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักศึกษาจีน

เลี้ยงต้อนรับคณะผู้แทนนครหนานหนิง

นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครขอนแก่น นายชัยธวัช เนียมศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น คุณปรีชา พันธ์นิกุล รองประธานฝ่ายการศึกษาและวิจัยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น และ คุณลดาวัลย์ ศรีประเสริฐ รองประธานฝ่ายแรงงานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น   เป็นเจ้าภาพจัดงาน “งานเลี้ยงต้อนรับคณะผู้แทนนครหนานหนิง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน”  พร้อมการแสดงจินตลีลามวยไทยโดยนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อต้อนรับคณะผู้แทนนครหนานหนิงเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีนโดยคณะผู้แทนนครหนานหนิง ณ ห้องออร์คิดบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด

โดยคณะผู้แทนนครหนานหนิง นำโดย นายโจว หงปอ (MR.ZHOU HONGBO) นายกเทศมนตรีนครหนานหนิง ,นายเปียน โจ้วซิน (MR.BIAN ZUOXIN) ผู้อำนวยการสำนักการคลัง,นายฟาน เว่ยตง (MR.FAN WEIDONG) ผู้อำนวยการสำนักงานนิติบัญญัติ ,นางเผอ เจี้ยน (MRS.PENG JIAN) ผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศและกิจการชาวจีนโพ้นทะเล ,นายจาง ชิงเหลียง (MR.ZHANG QINGLIANG) รองนายกเทศมนตรีเมืองชิงซิ่ว (Qingxiu) และ นายหลิว กุ้ยฟา (MR.LIU GUIFA) หัวหน้าส่วนสำนักงานเทศบาลนครหนานหนิง

นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้กล่าวต้อนรับในฐานะชาวขอนแก่น นายหลี่ หมิง กัง กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดขอนแก่น ได้กล่าวถึงความสัมพันธไมตรีระหว่างไทย-จีน และ นายโจว หงปอ (Mr.ZHOU HONGBO) นายกเทศมนตรีนครหนานหนิง กับ นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้กล่าวถึงความสัมพันธไมตรีระหว่างเทศบาลนครหนานหนิงกับเทศบาลนครขอนแก่น ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติมากมาย อาทิ นายชัยธวัช เนียมศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ,พลตรีอัครเดช บุญเทียม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23 ,พันตำรวจเอกนภดล เพ็ชร์สุทธิ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น , นางสาวหวาง ฟาง กงสุลสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดขอนแก่น , นายยงเกียรติ เหล่าวิโรจน์กุล พลเมืองกิตติมศักดิ์เทศบาลนครหนานหนิง ,นายศิริ แก่นศักดิ์ศิริ ประธานชมรมตระกูลลี้ ,นายเข็มชาติ สมใจวงษ์ ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ,รองนายกเทศมนตรี ,สมาชิกสภาเทศบาล ,หัวหน้าส่วนการงานเทศบาลนครขอนแก่น ,ตัวแทน 24 องค์กรจีนในจังหวัดขอนแก่น และ 8 องค์กรเศรษฐกิจในจังหวัดขอนแก่น เป็นต้น โดยมีการแสดงเพื่อสรรค์สร้างศิลปวัฒนธรรมไทย คือ วงดนตรีพื้นเมืองจากโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง และการแสดงมวยไทยจากโรงเรียนบ้านหนองหิน

ทั้งนี้ จังหวัดขอนแก่นและเทศบาลนครขอนแก่น ได้มีความสัมพันธ์อันดีงามกับมณฑลกวางสี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา โดยในเบื้องต้นเป็นการติดต่อสัมพันธ์กันระหว่างจังหวัดขอนแก่นกับมณฑลกวางสี ต่อมาได้ขยายความสัมพันธ์กันในระดับเทศบาล ตามรายละเอียด ดังนี้

ในปี พ.ศ. 2536 การเริ่มต้นความสัมพันธ์ของทั้งสองเมือง โดยนายกเทศมนตรีทั้งสองเมืองได้ทำบันทึกช่วยจำขึ้น โดยได้กำหนดวัตถุประสงค์การแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ของทั้งสองเมืองในด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ด้านธุรกิจ การค้าและด้านการบริหารงานเทศบาล ซึ่งหลังจากนั้นเทศบาลทั้งสองเมืองได้ส่งคณะผู้แทนเดินทางไปเยี่ยมเยือนเมืองซึ่งกันและกันตลอดมาเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง โดยขอยกตัวอย่างพอสังเขปดังนี้ คือ

-ปี พ.ศ. 2539 เทศบาลนครขอนแก่นได้ออกแบบศาลาวัดไทยให้แก่เทศบาลเมืองหนานหนิงที่ภูเขาชิงเซี่ยวซัน และเทศบาลเมืองหนานหนิงได้ออกแบบก่อสวนหนานหนิงที่ริมบึงแก่นนครให้แก่เทศบาลนครขอนแก่น
-ปี พ.ศ. 2545 เทศบาลนครหนานหนิงได้มาเยือนจังหวัดขอนแก่น เพื่อลงนามบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรไมตรีระหว่างเทศบาลนครขอนแก่นและเทศบาลนครหนานหนิงอย่างเป็นทางการ เพื่อพัฒนามิตรภาพและกระชับความร่วมมือกันฉันท์มิตรไมตรี โดยมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ในวันที่ 25 สิงหาคม 2545
-วันที่ 22 – 26 พฤศจิกายน 2545 เทศบาลนครขอนแก่นเดินทางไปเยือนเทศบาลนครหนานหนิง เพื่อเข้าร่วมในงานเทศกาลศิลปะเพลงพื้นบ้านนานาชาติหนานหนิง 2002 อันเป็นการประสานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ระหว่างเมือง และเพื่อความสัมพันธ์ระหว่างเมืองพี่เมืองน้อง อันก่อให้เกิดความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ศึกษาข้อมูลการลงทุน ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และการพาณิชย์ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการค้าระหว่างประเทศ ระหว่างเมืองพี่เมืองน้อง โดยได้มีการมอบกุญแจทอง พร้อมโล่เกียรติยศให้แก่บุคคลที่มีความสำคัญต่อเมืองหนานหนิง 6 ประเทศ
-ปี พ.ศ. 2546 เทศบาลนครหนานหนิงเดินทางมาเยือนเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อเข้าร่วมงานประเพณีออกพรรษา ไต้ประทีปโคมไฟ และวิถีอีสาน ประจำปี 2546
-วันที่ 1- 6 พฤศจิกายน 2547 คณะผู้แทนจากเทศบาลนครขอนแก่นได้เข้าร่วมงานจีน – อาเซียนเอ็กโปร์ (China – Asean Expo)
-ปี พ.ศ. 2552 เทศบาลนครหนานหนิงได้เดินทางมายังเทศบาลนครขอนแก่นเพื่อศึกษาดูงานและประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านผลิตผลการเกษตร การวิจัยการเกษตร รวมถึงความร่วมมือด้านสินค้าการเกษตรระหว่างสองประเทศ
-ปี พ.ศ. 2553 เทศบาลนครหนานหนิง ได้ส่งคณะสื่อมวลชนมาทำข่าวเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระหว่างเมืองพี่เมืองน้อง และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างเมือง
-วันที่ 23-24 มิถุนายน 2554 นายกเทศมนตรีเมืองหนานหนิง พร้อมคณะผู้บริหาร มีกำหนดมาเยือนนครขอนแก่น เพื่อกระชับความสัมพันธ์และหารือแลกเปลี่ยนโครงการความร่วมมือด้านการศึกษาและอื่นๆ
-ปี พ.ศ. 2557 นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นได้เดินทางเยือนนครหนานหนิง เพื่อพบปะแลก
เปลี่ยน และทำบันทึกข้อตกลงเรื่องภาษาจีน และการศึกษาด้านวัฒนธรรม
-ในปี พ.ศ. 2558 รองนายกเทศมนตรีนครหนานหนิงได้เดินทางมาเยือนนครขอนแก่น เพื่อแลกเปลี่ยนและลงนามบันทึกข้อตกลง ( MOU ) ด้านการศึกษา กีฬา และการท่องเที่ยว
-วันที่ 16-17 ธันวาคม 2559 รองนายกเทศมนตรีนครหนานหนิงเดินทางมาเยือนนครขอนแก่น เพื่อทำพิธีเปิดพื้นที่เพื่อก่อสร้างปรับปรุงสวนสาธารณะหนานหนิงมิตรภาพ ไทย-จีน และยังแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างกัน รวมถึงการแจ้งข่าวนิทรรศการสวนนานาชาติ ปี 2018