​สืบสานตำนาน ผ้าดิบน้ำเงินลายดอกขาว

0
165

ศิลปะการย้อมผ้าดิบน้ำเงิน เริ่มขึ้นเมื่อสมัยถังซ่ง แต่กลับรุ่งเรืองในสมัยหมิงชิง รวมอายุกว่า 1000 ปี นาย อู๋หยวนซิน ได้รับสืบทอดการย้อมผ้าดิบจากรุ่นสู่รุ่น เขาเติบโตมาท่ามกลางแวดล้อมโรงย้อมผ้า ทำให้เขาได้สืบทอดกิจการของตระกูล

40 ปีที่ผ่านมา นายอู่เก็บรวมรวบชิ้นงานผ้าดิบกว่า 2 หมื่นชิ้น บางชิ้นงานที่เขาคิดค้นได้รับรางวัล และถูกเผยแพร่ตามมหาลัยดังๆหลายแหล่ง ซ้ำยังได้รับเกียรติจากทางพิพิธภัณฑ์แห่งชาติของจีนนำไปเก็บรักษาไว้เป็นมรดกทางศิลปะแห่งชาติอีกด้วย