เครือดีวาน่า กรุ๊ป แจกทุนการศึกษาบุตรหลานพนักงาน

0
223

เมื่อวันเช้าวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรม ดีวาน่า พลาซ่า ภูเก็ต ป่าตอง ได้มีการจัดพิธีการมอบทุนการศึกษาปี 2560 ให้กับบุตร-ธิดาของพนักงานในเครือดีวาน่า กรุ๊ป ที่ผ่านการคัดเลือกตามเงื่อนไขทั้งหมด 21 คน และได้รับเกียรติจาก คุณศึกษิต สุวรรณดิษฐกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของดีวาน่า กรุ๊ป เป็นผู้มอบทุนการศึกษาในครั้งนี้