​งานละเอียด! การเก็บใบจุงไซของชาวจีน

0
381

ชมภาพที่ถูกบันทึกไว้ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2017 ของบรรดาชาวบ้านที่กำลังเก็บใบจุงไซ พืชน้ำชนิดหนึ่งที่สามารถนำมาประกอบอาหารได้ ในพื้นที่เพาะปลูกลี่ชวน มณฑลหูเป่ย ทางตอนกลางของประเทศจีน