ทีโอทีจัดกิจกรรมร่วมใจรักษ์ทะเล ดำน้ำปลูกปะการัง รายได้ซื้อคอมให้โรงเรียน

0
317

วันนี้ (20 พ.ค.60) ที่ชุมชนบ้านช่องแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นายประจักษ์ มโนจันทร์เพ็ษ ผู้ช่วยกรรมการจัดการใหญ่สำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่5บมจ.ทีโอที มาเป็นประธานเปิดกิจกรรม ร่วมใจรักษ์ทะเล ตามโครงการ TYC เด็กไทยมีดี ใช้ไอทีเพื่อพัฒนา วิสาหกิจชุมชน ปี 2560 โดยมี นายอภิชาติ อร่ามรัตน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแสมสาร ครู อาจารย์ พนักงานและประชาชนจิคอาสา จำนวน 200 คน เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งบรรยายกาศภายในงาน มีบูธนิทรรศการ ของเยาวชนมัคคุเทศน้อยจากโรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา มาบรรยายให้ความรู้ รวมถึงการดำน้ำและชมปะการัง ร่วมปลูกปะการัง อีกด้วย

นายประจักษ์ มโนจันทร์เพ็ษ กล่าวว่า โครงการร่วมใจรักษ์ทะเล เป็นหนึ่งกิจกรรม CSR ตามโครงการ TYCเด็กไทยมีดีใช้ไอทีเพื่อพัฒนา วิสาหกิจชุมชน ทั้งนี้ ทีโอที ดำเนินการมาตั้งแต่ ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีเป้าหมายสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมต่อยอดโครงการสร้างพื้นฐานโทรนาคม ในการให้เยาวชนนำไอซีทีมาสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน เพื่อสร้างรายได้และพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง โดยชุมชนช่องแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เป็นหนึ่งใชชุมชนที่ร่วมโครงการ TYCมาตั้งแต่ 2557 เป็นชุมชนที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลอำที่สวยงามเป็นธรรมชาติ มีหาดทรายขาว แหล่งดูปะการัง และฟารม์ปลาการ์ตูน ซึ่งการจัดกิจกรรมโครงการ ร่วมใจรักษ์ทะเล เพื่ออนุรักษ์ทะเลไทยสร้างแบบอย่างของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแล้วยังเป็นการสร้างรายได้ให้ชุมชนบ้านช่องแสมสาร รวมถึงรายได้จากการกิจกรรมของพนักงานและจิตอาสาจำนำไปจัดซื้อคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา เพื่อพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านไอทีให้กับเยาวชนสนองยโยบายรัฐบาลในการสนับสนุนให้ชุมชนใช้ในด้านไอซีทีเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสร้างความยั่งยืนในชุมชน

โครงการTYC เด็กไทยมีดีเพื่อชุมชนเป็นโครงการร่วมมือระหว่างทีโอที สถาบันศึกษา องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น โรงเรียนและชุมชน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน โดยมีเยาวชนร่วมขับเคลื่อนด้วยการใช้ไอซีทีมาสนับสนุน นำภูมิความรู้ นำผลิตภัณฑ์และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญชองชุมชนมาบริหารจัดการตำตลาดออนไลน์เพื่อสร้างโอกาสให้กับชุมชน

อุดมเกียรติ ทิพย์ศรีกุล / นันทพล ทิพย์ศรี