​โบยบินชมธรรมชาติสุดอลังการของ “สือจู้”

0
148

สือจู้ เป็นเมื่องเทียบเท่าระดับอำเภอที่ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของนครฉงชิ่ง ในฤดูร้อนที่นี่มีอุณหภมิเฉลี่ยเพียง 21 องศาเท่านั้น จึงได้ชื่อว่ามีบรรยากาศและมีความงดงามจนเหมาะจะเป็นพระราชวังสำหรับพักผ่อนยามฤดูร้อน เลยทีเดียว อำเภอสือจู้ มีทั้งพื้นที่ทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ไพศาล และมีเมืองโบราณ“ซีถัว”ที่มีอายุเก่าแก่นับพันปี แม้แต่ในเนื้อเพลงพื้นบ้านของชาวถู่เจียที่ตราตรึงใจผู้ฟังเพลงหนึ่งก็ยังได้บอกเล่าบรรยากาศธรรมชาติที่งดงามของที่น่ได้อย่างน่าประทับใจ ตามมาดูภาพทะเลสาบไท่หยาง ป่าไม้ และป่าหินสุดอลังการของสือจู้กันได้ที่นี่