​การขนส่งสินค้าจากจีนแผ่นดินใหญ่ไปฮ่องกง

0
245

ภาพของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและกักกันที่กำลังดำเนินการตรวจสอบสินค้าในเมืองตงกวน มณฑลกว่างตงทางใต้ของจีน ซึ่งจากสถิติของทางการระบุว่า ร้อยละ 85 ของผัก ผลไม้และสัตว์ปีกจากจีนแผ่นดินใหญ่ถูกส่งไปฮ่องกง ผ่านท่าเรือเหวินจิ่นตู้ในเซินเจิ้นนั่นเอง