กงสุลใหญ่จีน จ.ขอนแก่น มอบห้องฝึกภาษาจีนแก่โรงเรียนแก่นนครฯ

0
384

ที่โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จ.ขอนแก่น นางหลี่ ซิ่วหัว รองกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย ณ จ.ขอนแก่น เป็นประธานมอบห้องปฏิบัติการทางภาษาจีน (chinese media lab) แก่นายวีระเดช ซาตา ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ซึ่งสถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำขอนแก่น ได้ให้การสนับสนุนจัดสร้างขึ้นเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนด้านภาษาจีนให้แก่นักเรียนในระดับภูมิภาคของประเทศไทย

นายวีระเดช ซาตา ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กล่าวว่า สถานกงสุลฯ ได้อนุมัติงบประมาณจัดสร้างห้องปฏิบัติการภาษาจีน ซึ่งเป็นแห่งแรกในต่างจังหวัดของประเทศไทย ด้วยงบประมาณรวม 1,800,000 บาท โดยห้องปฏิบัติการภาษาจีนแห่งนี้จะเน้นหนักในกระบวนการเรียนการสอนภาษาจีนทั้งระบบ โดยปัจจุบันภาษาจีนเป็นอีกหนึ่งภาษาที่มีคนใช้มากที่สุด และในอนาคตภาษาจีนจะเป็นภาษาที่สำคัญของโลก วัดจากภาพรวมทางเศรษฐกิจปัจจุบัน ในอนาคตมั่นใจว่าจีนจะครองสัดส่วนเศรษฐกิจเป็นอันดับ 1 ของโลกด้วย

ผอ.โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กล่าวต่อว่า ต้องมองถึงการเตรียมคนที่จะก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้น ด้วยการเสริมสร้างทักษะและพัฒนาภาษาจีนให้แก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน โดยเฉพาะในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ทุกคนจะต้องเข้าเรียนในรายวิชาภาษาจีนทั้งหมด

ขณะเดียวกันยังคงประสานงานร่วมกับสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนภาษาจีน และมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ในการเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพและภาษาและวัฒนธรรมจีน ระหว่างวันที่ 20 เม.ย.-3 พ.ค.ที่ผ่านมา ที่มหาวิทยาลัยเซาท์เวสต์ มหานครฉงชิ่ง ประเทศจีนอีกด้วย

ที่มา : MGR Online