สถาบันสุนทรภู่ มอบรางวัลเชิดชูเกียรติผู้ส่งเสริมร้อยกรองไทย

0
601

วันนี้ (25 มิ.ย. 60) สถาบันสุนทรภู่ จัดงานประชุมวิชาการด้านร้อยกรองและวรรณศิลป์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี สถาบันฯ ภายใต้ชื่อ “30 ปีในวงวรรณ สถาบันสุนทรภู่” ทั้งนี้ ภายในงานได้มีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เพื่อเชิดชูเกียรติผู้ส่งเสริมร้อยกรองไทย โดยเป็นการมอบรางวัลประเภทบุคคล องค์กร และครูผู้สร้างศิษย์

อย่างไรก็ดี หนึ่งในองค์กรที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ คือมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดย ผศ.ดร.วันวร จะนู รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา ขึ้นรับถ้วยรางวัลในนามมหาวิทยาลัยฯ ในฐานะเป็นองค์กรที่จัดประกวดบทกวีสำหรับนักเรียนนักศึกษา และประชาชน ติดต่อกันมาทุกปี ซึ่งปีนี้เป็นครั้งที่ 27 แล้ว  ส่วนในประเภทบุคคล หม่อมราชวงศ์อรฉัตร ซองทอง ได้รับรางวัลจากสถาบันสุนทรภู่ เชิดชูเกียรติผู้ส่งเสริมร้อยกรองไทย