เศรษฐกิจจีนฟื้นตัวต่อเนื่อง GDP ครึ่งปีแรกเติบโต 12.7%

0
41

เศรษฐกิจจีนฟื้นตัวต่อเนื่อง  GDP ครึ่งปีแรกเติบโต 12.7%

     เมื่อเร็วๆนี้ สำนักงานสถิติแห่งชาติของจีนได้แถลงตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจช่วง 6 เดือนแรกของปี ค.ศ. 2021 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าในภาพรวมเศรษฐกิจจีนกำลังฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อโดยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ(GDP)ช่วงครึ่งแรกของปีนี้เติบโตถึงร้อยละ 12.7

วันที่ 15 กรกฎาคมที่ผ่านมา  ในงานแถลงข่าวที่จัดขึ้นในกรุงปักกิ่งโดยสำนักงานสารนิเทศคณะรัฐมนตรีจีน หลิว อ้ายหวา โฆษกและอธิบดีกรมสถิติภาพรวมเศรษฐกิจประชาชาติ สังกัดสำนักงานสถิติแห่งชาติของจีนได้แถลงตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2021ซึ่งได้รับความสนใจทั้งจากภายในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้เนื่องจากว่าเมื่อปีที่แล้ว ภายใต้ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เศรษฐกิจจีนสามารถต้านแรงกดดันจนมีอัตราการขยายตัวของ GDPเป็นเลขบวกในระดับ 2.3% และ มี GDP ที่ทะลุ 100 ล้านล้านหยวนเป็นครั้งแรก และในช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมา บรรยากาศภายนอกยังคงมีความสลับซับซ้อน ภาระหน้าที่ด้านการปฏิรูป พัฒนาและความมั่นคงภายในประเทศของจีนก็มีมากและมีความยากลำบากอยู่ไม่น้อย ภายใต้สภาพการณ์เช่นนี้ เศรษฐกิจจีนจะยังคงสามารถรักษาแนวโน้มที่ฟื้นฟูด้วยดีต่อไปได้หรือไม่

ข้อมูลเศรษฐกิจที่โฆษกสำนักงานสถิติแห่งชาติของจีนเปิดเผยยืนยันได้ว่า เศรษฐกิจของจีนกำลังได้รับการฟื้นฟูอย่างมั่นคงและมีแนวโน้มที่ดีต่อไป

ตามการคำนวณเบื้องต้น ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ(GDP)ของจีนในช่วงครึ่งแรกของปี 2021 อยู่ที่  53.2167 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้น 12.7% เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปี 2020 โดย GDP ในไตรมาสแรกและไตรมาสที่สองขยายตัว 18.3% และ 7.9% ตามลำดับ

เมื่อปี 2020 เนื่องจากผลกระทบของโควิด-19 อัตราการขยายตัวของ GDP ใน 4 ไตรมาสของจีนคือ -6.8%, 3.2%, 4.9% และ 6.5% ตามลำดับ ซึ่งปรากฏเป็น เส้นโค้งที่หน้าต่ำหลังสูง แต่ควบคูไปกับผลกระทบจากตัวเลขในระยะเดียวกับปีที่แล้วลดลงอย่างต่อเนื่อง อัตราการขยายตัวทาง GDPของจีนในปีนี้จึงมีความเป็นไปได้สูงที่จะปรากฏ “เส้นโค้งที่หน้าสูงหลังต่ำ”

  ตามรายงานข้อมูลทางสถิติ ในด้านอุปสงค์ ช่วงครึ่งแรกของปีนี้ พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจจีนที่สำคัญ 3 ด้าน ได้แก่ การลงทุน การบริโภคและการส่งออกต่างได้รักษาแนวโน้มที่ฟื้นตัวอย่างคงเส้นคงวาหากเปรียบเทียบกับระยะเดียวกันของปี 2020 ยอดมูลค่าการค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคทางสังคมมีถึง 21.19 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้น 23%  การบริโภคมีบทบาทต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงถึง 61.7%   การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเป็น 25.59 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้น  12.6%  ส่วนยอดมูลค่าสินค้านำเข้าส่งออกมีถึง 18.07 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้นถึง 27.1% ซึ่งนับเป็นเดือนที่ 13 ที่มีการขยายตัวด้วยเลขบวกอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน ปี 2020 เป็นต้นมา  มูลค่าการนำเข้าส่งออกสินค้าในครึ่งปีแรกนี้ของจีนได้สร้างสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์

      ในสภาพที่การค้าทั่วโลกตกอยู่ในภาวะยากลำบาก สาเหตุที่การค้าต่างประเทศของจีนสามารถบรรลุการเติบโตอย่างรวดเร็วได้นั้น ก็เป็นเพราะจีนประสบความสำเร็จอย่างโดดเด่นในการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 และการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ตลอดจนจีนมีห่วงโซ่อุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทานที่ครอบคลุม แต่พร้อมไปกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก อุปสงค์ของตลาดต่างประเทศกำลังเกิดการเปลี่ยนแปลง รวมถึงปัจจัยตัวเลขอัตราการขยายตัวที่ค่อนข้างสูงในปีที่แล้ว คาดการณ์ว่า ในครึ่งหลังปีนี้ ตัวเลขอัตราการขยายตัวของการนำเข้าส่งออกสินค้าของจีนมีความเป็นไปได้ที่จะลดน้อยลง

  ในด้านการผลิต หากเปรียบเทียบกับระยะเดียวกันปี 2020 ช่วงครึ่งปีแรกนี้ การผลิตทางอุตสาหกรรมของจีนเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ มูลค่าเพิ่มของวิสาหกิจอุตสาหกรรมที่มีรายได้จากธุรกิจหลักเกิน 20 ล้านหยวนต่อปีของทั่วประเทศจีนเพิ่มขึ้น 15.9% การเก็บเกี่ยวธัญญาหารช่วงฤดูร้อนได้ผลอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง การผลิตด้านอุตสาหกรรมเลี้ยงสัตว์เติบโตอย่างมั่นคง ส่วนอุตสาหกรรมภาคบริการก็กำลังฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องและปรากฏแนวโน้มที่สดใส

  ในด้านชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ช่วงครึ่งปีแรกนี้ รายได้ที่ใช้จ่ายได้จริงเฉลี่ยต่อหัวของจีนเพิ่มขึ้น 12.6% เมื่อเทียบระยะเดียวกันของปี 2020 อยู่ที่ 17,642 หยวน ซึ่งถือว่าเพิ่มขึ้นอย่างสอดคล้องกับการเติบโตของ GDP  จีนมีการจ้างงานใหม่ในเขตเมืองถึง 6.98 ล้านตำแหน่ง คิดเป็น 63.5% ของเป้าหมายการเพิ่มการจ้างงานทั้งปี อัตราการว่างงานถัวเฉลี่ยในเมืองทั่วประเทศอยู่ในระดับ 5.2 % ต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว  0.6 จุด สถานการณ์ภาพรวมของการจ้างงานมีเสถียรภาพ ดัชนีราคาผู้บริโภค(CPI) เพิ่มขึ้นเล็กน้อยในระดับ 0.5%

   จากข้อมูลที่แถลงโดยโฆษกสำนักงานสถิติแห่งชาติจีนยังพบว่า ครึ่งแรกของปีนี้ การพัฒนาของเศรษฐกิจมีจุดเด่นหลายประการ เช่น โครงสร้างเศรษฐกิจจีนได้รับการปรับปรุงดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ภาคบริการมีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้นในเศรษฐกิจประชาชาติ อุตสาหกรรมการผลิตด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง เช่น ยานยนต์พลังงานใหม่ หุ่นยนต์ แผงวงจรไฟฟ้าและอื่นๆ ได้พัฒนาอย่างรวดเร็วและมีมูลค่าเพิ่มขึ้นถึง 22.6% เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีที่แล้ว

  นอกจากนี้ การไลฟ์สดขายของทางออนไลน์ การวินิจฉัยและรักษาโรคผ่านระบบอินเตอร์เน็ต การทำงานทางออนไลน์ ตลอดจนรูปแบบและธุรกิจใหม่อื่นๆ ได้รับความนิยมและพัฒนาแบบก้าวกระโดด การหลอมรวมธุรกิจออฟไลน์กับออนไลน์เข้าด้วยกันมีความโดดเด่นยิ่ง ช่วงครึ่งแรกปีนี้ ยอดมูลค่าการค้าสินค้าออนไลน์เพิ่มขึ้นถึง 18.7% ครองสัดส่วน 23.7% ของยอดมูลค่าการค้าสินค้าบริโภคทางสังคม ส่วนยอดการบริการส่งพัสดุด่วนทั่วประเทศในครึ่งแรกของปีนี้ทะลุ 50,000 ล้านชิ้น เกือบเท่าของปี 2018 ทั้งปีเลยทีเดียว

นอกจากแถลงตัวเลขด้านบวกแล้ว หลิว อ้ายหวา โฆษกสำนักงานสถิติแห่งชาติของจีนระบุด้วยว่า แม้เศรษฐกิจจีนฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องในช่วงครึ่งแรกของปี 2021 แต่ยังคงต้องจับตาสถานการณ์ความไม่แน่นอนในด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงการที่โรคโควิด-19 ยังคงแพร่ระบาดทั่วโลก และการฟื้นตัวภายในประเทศที่เกิดขึ้นอย่างไม่สมดุลกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากราคาสินค้าบางชนิดในตลาดโลกถีบตัวสูงขึ้นค่อนข้างมาก ทำให้วิสาหกิจจำนวนหนึ่งโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดเล็กและธุรกิจภาคเอกชนประสบปัญหาต้นทุนแพงขึ้นค่อนข้างมาก

อย่างไรก็ตาม หลิว อ้ายหวาคาดว่าเศรษฐกิจจีนจะรักษาแนวโน้มการเติบโตได้ในช่วงครึ่งหลังของปี 2021 หากพิจารณาจากห่วงโซ่อุปสงค์และอุปทาน ความเชื่อมั่นของตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ และอุปสงค์ในประเทศที่เพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่ง โดยจีนตั้งเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจในปี 2021 ไว้ที่มากกว่า 6%  ในขณะที่ธนาคารโลกได้เผยแพร่รายงานเมื่อเร็วๆนี้ ซึ่งคาดการณ์ว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนในปี 2021 จะอยู่ที่ 8.5%

เขียนเรียบเรียงโดย Lu Yongjiang

เจ้าหน้าที่ภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชีย-แอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางแห่งประเทศจีน