เปิดประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน ครั้งที่ 19

0
728

จีนเปิดฉากประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน ครั้งที่ 19 ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ขึ้นกล่าวรายงานชี้ตัวเลขประชากรกว่า 60 ล้านคนพ้นจากความยากจน พร้อมนำสังคมนิยมที่มีเอกลักษณ์ของจีนย่างเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ และเดินหน้าปราบทุจริตคอร์รัปชันต่อไป

เช้าวันนนี้ (18 ตุลาคม 2560) ที่กรุงปักกิ่ง ได้มีการเปิดการประชุมผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่ 19 โดย นายสี จิ้นผิง กล่าวรายงานต่อที่ประชุมในฐานะผู้แทนคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ 18 และวางแผนการทำงานเพี่ออนาคตการพัฒนาของจีน

ผู้แทนที่ประชุมสมัชชา 19 กว่า 2,000 คน ซึ่งคัดเลือกจากสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนทั่วประเทศกว่า 89 ล้านคน จะพิจารณาตรวจสอบรายงานของนายสี จิ้นผิง และรายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจวินัยของคณะกรรมการกลางพรรคฯ พิจารณาระเบียบข้อบังคับของพรรคคอมมิวนิสต์จีน (ฉบับแก้ไขปรับปรุง) รวมถึงเลือกตั้งคณะกรรมการกลางพรรคฯ และคณะกรรมการตรวจวินัยชุดใหม่

พรรคคอมมิวนิสต์จีนเป็นพรรคปกครองของจีน และเป็นพรรคการเมืองที่ใหญ่ที่สุดของโลก การประชุมสมัชชาผู้แทนพรรคฯ ทั่วประเทศจัดขึ้นทุก 5 ปี การประชุมผู้แทนพรรคระดับชาติและคณะกรรมการกลางพรรคฯ เป็นหน่วยงานการนำสูงสุดของคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีน

ทั้งนี้ นายสี จิ้นผิง กล่าวรายงานในที่ประชุมว่า พรรคคอมมิวนิสต์จีนปฏิบัติตามแนวคิดการพัฒนาที่ถือมนุษย์เป็นที่ตั้ง ตลอดช่วง 5 ปีที่ผ่านมา โครงการช่วยเหลือคนยากจนประสบผลสำเร็จที่น่ายินดี ประชากรกว่า 60 ล้านคนพ้นจากความยากจน เฉลี่ยแล้วมีประชากรพ้นจากความยากจนมากกว่า 10 ล้านคนต่อปี อัตราความยากจนของจีนลดลงจาก 10.2% เป็นน้อยกว่า 4%

ปี 1986 เป็นต้นมา จีนเริ่มโครงการช่วยเหลือผู้ยากจนขนาดใหญ่ ช่วงสิบกว่าปีตั้งแต่เริ่มศตวรรษนี้เป็นต้นมา แต่ละปีเฉลี่ยแล้วประชากรยากจนลดจำนวนลงกว่า 6 ล้านคน และในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา แต่ละปีลดลงกว่า 10 ล้านคน เป็นผลงานโดดเด่นที่ไม่เคยมีมาก่อน

นายสี จิ้นผิง ยังระบุว่า หลังจากใช้ความพยายามเป็นเวลายาวนาน สังคมนิยมที่มีเอกลักษณ์ของจีนย่างเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ ซึ่งเป็นทิศทางและตำแหน่งการพัฒนาใหม่เชิงประวัติการณ์ของการพัฒนาประเทศ หมายความว่า ประชาชาติจีนบรรลุซึ่งการพัฒนาแบบก้าวกระโดดอันยิ่งใหญ่จากการลุกขึ้นยืน สร้างความมั่งคั่งมาสู่ความเข้มแข็งแล้ว ขยายช่องทางการพัฒนาสู่ความทันสมัยของประเทศกำลังพัฒนา อำนวยทางเลือกใหม่สำหรับประเทศและชนชาติที่ปรารถนาให้ได้ทั้งการพัฒนาและรักษาเอกราชของตนเองได้ พร้อมนำเสนอสติปัญญาและแผนปฏิบัติของจีนในการแก้ปัญหาของมนุษยชาติ

นายสี จิ้นผิงเสนอว่า ยุคสมัยใหม่ของการพัฒนาสังคมนิยมที่มีเอกลักษณ์ของจีน เป็นยุคสมัยแห่งการช่วงชิงชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของการพัฒนาสังคมนิยมที่มีเอกลักษณ์ของจีน เป็นยุคสมัยแห่งการสร้างสรรค์สังคมพอกินพอใช้ให้เสร็จสมบูรณ์อย่างรอบด้าน จนกระทั่งสร้างสรรค์ประเทศเข้มแข็งที่ทันสมัยแบบสังคมนิยม เป็นยุคสมัยที่ประชาชนจีนทั่วทั้งประเทศบรรลุความมั่งคั่งพร้อมกัน เป็นยุคสมัยที่ประจักษ์ความฝันของจีนเพื่อฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรืองของประชาชาติจีน เป็นยุคสมัยที่จีนเดินเข้ายืนกลางเวทีโลกเพื่อสร้างคุณูปการยิ่งใหญ่ขึ้นแก่มวลมนุษย์อย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ยังมีประเด็นเรื่องความสำเร็จในการปราบปรามทุจริตของจีน สร้างประเทศให้เข็มแข็ง สร้างระบบการศึกษาที่มีความยุติธรรมและคุณภาพ มุ่งเสริมบริการด้านสาธารณสุขแบบครบวงจร ปฏิบัติตามหลักการที่ร่วมหารือสร้างสรรค์และแบ่งปันกันตามเป้าหมาย “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ฯลฯ รวมทั้งจีนยืนยันไม่หวังครองโลกและจะไม่แทรงแซงประเทศอื่นๆ ยืนหยัดนโยบายที่เป็นอิสรเสรีและดำเนินทางการทูตอย่างสันติ