เศรษฐกิจจีนพึ่งพาอะไรจึงมีแนวโน้มการพัฒนาที่ดีอย่างรวดเร็ว?

0
28

บทวิเคราะห์: เศรษฐกิจจีนพึ่งพาอะไรจึงมีแนวโน้มการพัฒนาที่ดีอย่างรวดเร็ว?

​​การแพร่ระบาดของโควิด-19 กระทบต่อเศรษฐกิจโลกอย่างรุนแรง ทำให้ประเทศส่วนใหญ่เผชิญภาวะเศรษฐกิจถดถอยกันเป็นระนาว ท่ามกลางสถานการณ์เช่นนี้เศรษฐกิจจีนเอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ และกลายเป็นประเทศแรกที่เศรษฐกิจกลับมาเติบโต

​​สถิติที่สำนักงานศุลกากรจีนประกาศเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม ระบุว่า การค้านำเข้าส่งออกของจีนในเดือนพฤศจิกายนมีมูลค่า 460,720 ล้านเหรียญสหรัฐ เติบโต 13.6% ในจำนวนดังกล่าว การนำเข้าเพิ่มขึ้น 4.5% ส่วนการส่งออกโตขึ้น21.1% จนถึงเดือนพฤศจิกายนการส่งออกของจีนเติบโตในทิศทางบวกต่อเนื่องกัน 6 เดือน

​​สถิติจากสำนักงานสถิติแห่งชาติจีน ระบุว่า ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มของจีนในเดือนตุลาคมทำรายได้ 437,200 ล้านหยวน เติบโต 0.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ถือเป็นครั้งแรกที่เติบโตทิศทางบวกในรอบปี สะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งและความมีชีวิตชีวาที่เข้มแข็งของเศรษฐกิจจีน

​​มีความเห็นทั่วไปว่า เศรษฐกิจจีนเป็นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของโลกเพียงหนึ่งเดียวที่จะสามารถเติบโตทิศทางบวกได้ในปีนี้ ทั้งยังมีแนวโน้มที่ดีอย่างต่อเนื่อง

​​หลายคนอาจถามว่า เหตุใดจีนถึงสามารถทำได้? จีนพึ่งพาอะไรจึงทำได้เช่นนี้?

​​นักวิเคราะห์มองว่า การที่เศรษฐกิจจีนมีทิศทางที่ดีในระยะยาว เป็นแนวโน้มแน่นอนที่กำหนดโดยปัจจัยหลายอย่าง เช่น ความเหนือกว่าเชิงระบบ พื้นฐานทางเศรษฐกิจ และศักยภาพการพัฒนาของจีน

​​ความเหนือกว่าเชิงระบบภายใต้การนำของพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่เข้มแข็งและระบบสังคมนิยมที่สามารถระดมกำลังทำเรื่องสำคัญๆ ซึ่งเป็นหลักประกันให้จีนสามารถสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและเสถียรภาพทางสังคมได้

​​ตั้งแต่จีนใหม่สถาปนาขึ้นเป็นต้นมา จีนได้สร้างสองสิ่งมหัศจรรย์ คือ เศรษฐกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็วและสังคมที่มีความสงบสุขในระยะยาว ซึ่งถือเป็นสิ่งที่พบได้ยาก โดยรากฐานแล้วก็อยู่ที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนที่มีภาวะผู้นำที่เข้มแข็ง ซึ่งมุ่ประโยชน์ระยะยาวและผลประโยชน์โดยรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจ ทั้งยังทำการปรับตัวอย่างยืดหยุ่นและตรงจังหวะเวลาเพื่อไม่ให้เศรษฐกิจเกิดความผันผวนรุนแรง

​​นอกจากนี้ ยังสามารถผนึกกำลังประชาชนนับพันล้านคนเข้าด้วยกัน จากระบบสังคมนิยมที่มีอัตลักษณ์จีนที่มีภาวะผู้นำทางการเมือง ทางความคิด และทางสังคม รวมถึงการระดมกำลังมวลชนที่เข้มแข็ง ทั้งนี้ เป็นหลักประกันทางการเมืองที่นำพาเศรษฐกิจจีนไปสู่ปาฏิหาริย์และเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่ทำให้เศรษฐกิจจีนสามารถต้านความเสี่ยง ความท้าทาย และได้ชัยชนะในอนาคตที่ยาวไกล

​​ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ที่ถาโถมมาตั้งแต่ต้นปี เศรษฐกิจจีนผ่านแรงกดดันและการทดสอบกลายเป็นประเทศแรกที่ฟื้นการเติบโตตั้งแต่เกิดโควิด-19 เป็นต้นมา แสดงถึงศักยภาพ ความแข็งแกร่ง และโอกาสที่กว้างไกลของเศรษฐกิจจีน

​​นอกจากนี้ สาเหตุที่เศรษฐกิจจีนสามารถฟื้นการเติบโตค่อนข้างเร็วอีกประการหนึ่ง คือ โครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่สั่งสมมานาน รวมถึงระบบอุตสาหกรรมครบวงจร กำลังทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เข้มแข็ง ทรัพยากรบุคคลที่คับคั่ง ตลอดจนตลาดที่มีศักยภาพที่สุดของโลก

​​การพัฒนาเป็นเวลากว่า 70 ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่การปฏิรูปและเปิดเสรีเป็นต้นมา จีนได้ขยับขึ้นเป็นประเทศเศรษฐกิจใหญ่อันดับ 2 ของโลก มหาประเทศอันดับ 1 ด้านอุตสาหกรรมการผลิต มหาประเทศอันดับ 1 ด้านการค้า ประเทศอันดับ 2 ด้านการบริโภค ประเทศที่มีทุนต่างชาติไหลเข้าอันดับ 2 ของโลก และมหาประเทศอันดับ 1 ด้านทุนสำรองเงินตราต่างประเทศ ทั้งนี้ เป็นพื้นฐานอันแข็งแกร่งสำหรับการพัฒนาที่มั่นคงยาวไกลของจีน

​​อย่างไรก็ตาม จีนยังคงอยู่ในช่วงขาขึ้น กำลังอยู่ในช่วงสร้างอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ รวมถึงสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศ สร้างเมืองและสร้างความทันสมัยภาคการเกษตร ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการพร้อมกันเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน 1,400 ล้านคนที่ต้องการมีชีวิตอยู่ดีมีสุขมากขึ้นทุกวัน ทั้งยังเพื่อแก้ปัญหาการพัฒนาที่ขาดสมดุลและไม่เต็มอัตรา ในกระบวนการนี้จะเกิดความต้องการอย่างรอบด้าน มหาศาล และยั่งยืน ขณะที่ศักยภาพด้านการใช้จ่ายและการสร้างสรรค์อย่างยิ่งใหญ่นี้จะเป็นแรงขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

เรียบเรียงโดย ภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีน CMG