สถาปัตยกรรม กับการเคารพสิ่งแวดล้อม โดยภูมิสถาปนิก ชาวมาเลเซีย

0
356
สถาปัตยกรรม กับการเคารพสิ่งแวดล้อม โดยภูมิสถาปนิก ชาวมาเลเซีย

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย กรรมาธิการสถาปนิกทักษิณ ภายใต้โครงการ ASA DIALOGUE “ภูมิทัศน์ในงานสถาปัตยกรรม” จัดงานสัมมนาโดยเชิญวิทยากรจาก NG SEK SAN PRINCIPAL OF SEKSAN DESIGN ภูมิสถาปนิก ชาวมาเลเซีย มาบรรยายในหัวข้อ “TROPICAL THIRD WORLD AESTHETICS” ซึ่งมีความโดดเด่นในเรื่องการออกแบบ ที่เกี่ยวกับการเคารพต่อสิ่งแวดล้อมและฝีมือแรงงานมนุษย์ โดยจะจัดขึ้นในงานสถาปนิกทักษิณ 2560 ณ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัลเฟสติวัล สมุย จ. สุราษฎร์ธานี วันที่ 18 กุมภาพันธ์นี้

สถาปัตยกรรม กับการเคารพสิ่งแวดล้อม โดยภูมิสถาปนิก ชาวมาเลเซีย

สำหรับ NG SEK SAN ภูมิสถาปนิก ชาวมาเลเซีย เป็นผู้ที่เชื่อว่าการสร้างผลงานจะสะท้อนให้เห็นถึงความเสมอภาคของวิถีการดำเนินชีวิตที่เรียบง่าย ก่อนเกิดการกระจายตัวราคาที่เหมาะสม และไม่เปิดเผยรูปแบบที่สำเร็จรูป ในช่วง 8 ปีที่ผ่านมา จึงได้ทำการออกแบบโดยนำทักษะงานฝีมือมาพัฒนารูปแบบสถาปัตยกรรมบนรากฐานของวัฒนธรรมการเจริญเติบโตในธุรกิจระดับโลกที่ยิ่งใหญ่ การทำงานในท้องถิ่นช่วยให้เกิดความเข้าใจลึกซึ้งถ่องแท้ในบริบทของพื้นที่ สภาพอากาศ ศิลปวัฒนธรรม คุณภาพสูง ค่าใช้จ่าย และฝีมือแรงงาน นอกจากนี้ยังส่งผลให้เกิดการทำงานร่วมกันโดยตรงกับกลุ่มลูกค้าเดิมที่มีความเข้าใจ อย่างไรก็ตาม ความไว้วางใจในการออกแบบถือเป็นภาระ และความเสี่ยงที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งส่งเสริมให้เกิดการเดินทางฝึกฝนการปฏิบัติวิชาชีพนี้ต่อไป

ทั้งนี้ ผู้สนใจในกรุงเทพฯ ทางสมาคมฯ ขอเชิญร่วมการสัมมนาในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00-15.00 น. ด้วยระบบประชุมทางไกล TELECONFERENCE ณ สมาคมสถาปนิกสยามฯ พระราม 9 ซอย 17 สามารถสำรองที่นั่งได้ที่ https://www.eventpop.me/e/1378-seksan-design หรือสอบถามที่สมาคมสถาปนิกสยามฯ โทร. 0-2319-6555 ต่อ 202, 206