ทีมนักศึกษาไทยสุดเจ๋ง คว้ารางวัลยอดเยี่ยม การแข่งขันแกะสลักหิมะ ณ ฮาร์บิน

0
498
ทีมนักศึกษาไทยสุดเจ๋ง คว้ารางวัลยอดเยี่ยมแกะสลักหิมะ ณ ฮาร์บิน

“วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี” ทีมแกะสลักหิมะนักศึกษาไทยสุดเจ๋ง คว้ารางวัลคะแนนรวมยอดเยี่ยม แชมป์แกะสลักหิมะ ในการแข่งขันแกะสลักหิมะระดับนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ฮาร์บิน (哈尔滨工程大学 Harbin Engineering University ) โดยมี 57 ทีม จาก12 ประเทศ เข้าร่วมการแข่งขัน

นอกจากนี้ ยังมีทีมจากประเทศไทย ที่ได้รับรางวัลอื่นๆอีก ดังนี้

รางวัลอันดับสอง (14ทีม) : มีทีมไทยได้รางวัล 1 ทีม คือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

รางวัลอันดับสาม (20ทีม) : มีทีมไทยได้รางวัล 2 ทีม คือ มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี และ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

รางวัล popular vote : มีทีมไทยได้รางวัล 1 ทีม คือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

รางวัลชมเชย (12 ทีม): มีทีมไทยที่ได้รับรางวัล คือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา (คณะวิศวกรรมศาสตร์)

ทีมนักศึกษาไทยสุดเจ๋ง คว้ารางวัลยอดเยี่ยม การแข่งขันแกะสลักหิมะระดับนักศึกษา ณ ฮาร์บิน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี รางวัลอันดับ2 การแข่งขันแกะสลักหิมะระดับนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ฮาร์บิน (哈尔滨工程大学 Harbin Engineering University )

ทีมนักศึกษาไทยสุดเจ๋ง คว้ารางวัลยอดเยี่ยม การแข่งขันแกะสลักหิมะระดับนักศึกษา ณ ฮาร์บิน

มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี รางวัลอันดับ3 การแข่งขันแกะสลักหิมะระดับนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ฮาร์บิน (哈尔滨工程大学 Harbin Engineering University)

ทีมนักศึกษาไทยสุดเจ๋ง คว้ารางวัลยอดเยี่ยม การแข่งขันแกะสลักหิมะระดับนักศึกษา ณ ฮาร์บิน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา รางวัลอันดับ3 และรางวัล Popular vote อันดับ2 การแข่งขันแกะสลักหิมะระดับนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ฮาร์บิน (哈尔滨工程大学 Harbin Engineering University)

ทีมนักศึกษาไทยสุดเจ๋ง คว้ารางวัลยอดเยี่ยม การแข่งขันแกะสลักหิมะระดับนักศึกษา ณ ฮาร์บิน

รางวัลชมเชย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา (คณะวิศวกรรมศาสตร์) การแข่งขันแกะสลักหิมะระดับนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ฮาร์บิน (哈尔滨工程大学 Harbin Engineering University)

ที่มา:  Facebook Page อ้ายจง ,ภาพ : 哈尔滨工程大学团委