สัมมนา 44 ปีความสัมพันธ์ไทย-จีน

0
108

สัมมนา 44 ปีความสัมพันธ์ไทย-จีน : โลกผันแปรแต่มิตรภาพยั่งยืน จัดโดย สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน ร่วมกับ สมาคมนักธุรกิจยุคใหม่ไทย-จีน

ในวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2562 ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ